BlogBlogJak sprostać wyzwaniom współczesnego świata?

Jak sprostać wyzwaniom współczesnego świata?

Czyli, jak wdrożyć i wykorzystać współczesne narzędzia wspierające zarządzanie produkcji: OEE, KPI, LEAN, Industry 4.0 w celu przygotowania firmy na dynamicznie zmieniające warunki rynkowe, środowiskowe czy też społeczne.

Ostatnie 2 trudne dla nas wszystkich lata ujawniły, które przedsiębiorstwa potrafią szybko reagować i dostosować się do nagłych, globalnych zmian w gospodarce. Ostatni kryzys dotknął zarówno te największe firmy jak i niewielkie, spowodował braki kadrowe, duży wzrost cen mediów, zakłócił łańcuchy dostaw a co za tym idzie niewspółmiernie podwyższył koszty surowców.

Oczywiście trudno jest przygotować się na tak nagłe i wielkie zakłócenia, ale możemy i jesteśmy w stanie minimalizować negatywny wpływ tych zmian poprzez zwiększenie elastyczności procesu produkcyjnego wraz z ograniczeniem kosztów produkcji.

Nie odkryję nic nowego stwierdzając, że jednym z elementów przemian zakładu powinna być digitalizacja procesu zarządzania produkcją. Czyli najprościej rzecz ujmując wdrożenie systemów ułatwiających i optymalizujących plan i zarządzanie procesem (APS oraz MES).

Niestety dość często spotykam się z sytuacją, gdy systemy planowania APS wdrażane są bez konkretnego feedbacku z produkcji. Jest to błędne podejście, gdyż trudno jest optymalizować cokolwiek, bez monitorowania realizacji w czasie rzeczywistym, plan jest na tyle optymalny na ile aktualnymi danymi dysponuje. Zaleca się więc stosowanie tych systemów jednocześnie a nawet rozpoczęcie digitalizacji od wdrożenia systemu do zarządzania produkcją – MES.

Dodatkowym atutem przemawiającym za wdrożeniem systemu MES w pierwszej kolejności jest konieczność monitorowania nie tylko postępu zlecenia, ale również kosztów związanych z produkcją. Dobre systemy klasy mes pozwalają na monitorowanie zasobów takich jak maszyny, narzędzia czy też pracownicy. Tylko najlepsze jednak pozwalają uzupełniać te dane o podstawowe parametry produkcyjne takie jak na przykład zużycie energii – ciągle drożejącej, która niedługo stanie się podstawowym kosztem produkcyjnym wielu firm.

Warto tutaj zwrócić również uwagę na to, że monitorowanie a co za tym idzie ograniczanie zużycia mediów ma nie tylko aspekt ekonomiczny, ale ma ekologiczny. Wiele firmy produkcyjnych stara się dostosować proces produkcyjny tak aby mieć jak najmniejszy wpływ na środowisko. Coraz więcej klientów zwraca uwagę na to, aby zamawiane przez nich produkty miały jak najmniejszy ślad CO2.

Nie można nie wspomnieć tutaj również o dodatkowej korzyści z wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania produkcją, uzyskiwanej niejako przy okazji, jaką jest polepszenie komunikacji wewnątrz zakładowej. System MES ułatwia taką komunikację a nawet automatyzuje pewne procesy przepływu informacji na przykład wdrożenie modułów: Operator OEE – narzędzia do monitorowania statusu maszyn oraz Maintenance – do zarządzania utrzymaniem ruchu pozwala na automatyczne zgłaszanie przestojów i wymusza szybką a nawet natychmiastową reakcją na zatrzymanie / awarię maszyny.

Reasumując jeden kryzys mija, ale jak historia pokazuje następny nadejdzie i warto się kolejne przygotować. Odpowiedzią na ciągły wzrost cen mediów, surowców, kosztów pracowniczych oraz konieczność zwiększania elastyczności procesu proponujemy wdrożenie systemu Operator MES/OEE.

Moduł Operator OEE pozwala na monitorowanie zasobów i wyliczanie wskaźników wydajnościowych. Operator MES natomiast dostarcza kompleksowy obraz realizacji produkcji od przyjęcia surowca aż po wysyłkę produktów do klienta.Dodaj komentarz

OPERATOR SYSTEMS A/S

Vandtårnsvej 62A, 1B
2860 Søborg
Dania 🇩🇰
operatorsystems.com

OPERATOR SYSTEMS A/S w Polsce:

ul. Dworska 23/46
30-314 Kraków
Polska 🇵🇱

Operator OEE → Monitoring efektywności i terminale MES.
Quality → Zaawansowane narzędzia wspierające Zarządzanie Jakością.
Maintenance → Reakcja na problemy i planowanie zadań Utrzymania Ruchu.

Operator Systems A/S 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.