HomePlatforma OperatorCzym jest Operator MES / OEE?

Czym jest Operator MES / OEE?

Operator Systems jest dostawcą rozwiązania informatycznego zapewniającego widoczność usprawnień w procesie produkcyjnym (Visibility for Improvements). Operator daje pełny obraz produkcji – monitoruje procesy, oblicza wskaźniki KPI i wysyła powiadomienia, gdy coś idzie nie tak. Ponadto, otrzymujesz proste narzędzie, dzięki któremu możesz przeanalizować „podstawową przyczynę” każdego problemu lub stworzyć proces ciągłego usprawniania produkcji.

Zalety tego łatwego w użyciu narzędzia są proste: Operator poprawi efektywność i konkurencyjność Twojej firmy.

JAK SKUTECZNIEJ MONITOROWAĆ WYDAJNOŚĆ PRODUKCYJNĄ?

W Operator Systems wiemy, jak ważna jest możliwość podglądu przebiegu procesów produkcyjnych – nie tylko w danym momencie, ale również poprzez obserwację całego łańcucha produkcji. Operator zapewnia łatwy dostęp do danych w czasie rzeczywistym i pozwala analizować te dane z różnych perspektyw czasowych, takich jak zmiana pracownicza lub miesiąc, oraz w odniesieniu do konkretnych urządzeń, linii produktów itp.

Operator wspiera proces ciągłego doskonalenia poprzez mierzenie i dokumentowanie usprawnień osiągniętych dzięki inicjatywom Lean. Uzyskasz szybki i rzetelny wgląd w procesy produkcyjne i efektywność produkcji oraz dowiesz się, jak poprawić moce produkcyjne Twojego przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie Operator MES / OEE pomaga zwiększyć wydajność poprzez wskazywanie punktów do poprawy.

Operator Systems jest innowacyjnym technologicznie dostawcą nowoczesnych oraz optymalnych rozwiązań ERP integration dla firm produkcyjnych. Rozwiązanie Operator Systems opiera się w głównej mierze na dostarczeniu odpowiedniego oprogramowania do optymalizacji procesów produkcyjnych wliczając w nie również takie aspekty jak jakość procesu oraz kontrola danego produktu na liniach produkcyjnych. System ten, opierając się na bezpośrednim zorganizowaniu procesów gwarantuje usprawnienie poszczególnych etapów produkcyjnych. Technologia umożliwia w pełni monitorowanie całego obrazu etapów technologicznych w przemyśle. Aplikacja jest wyposażona w zaawansowane narzędzia dające możliwość obliczenia wskaźnika KPI. Posiada funkcje powiadomień w razie problemów produkcyjnych, procesowych oraz jakościowych. Operator Systems dostarcza w pełni zintegrowane z innymi modułami narzędzie do analizowania konkretnej przyczyny, usterki wraz z usprawnieniem procesu produkcyjnego.

Zaletą wykorzystania systemu jest przede wszystkim poprawa efektywności procesów technologicznych, produkcyjnych, jakościowych w firmach małych, średnich i dużych.

W skład narzędzi ERP integration dla przemysłu produkcyjnego wchodzą między innymi moduły systemowe:

-MES (Manufacturing Execution System) – jest to program do przetwarzania zasobów produkcyjnych. Rozwiązania tego typu są zintegrowane z modułami automatyki. Służą do analizowania oraz monitorowania poszczególnych procesów technologicznych w danej branży produkcyjnej. Dane zgromadzone w wyniku realizacji procesów służą do analizowania informacji w czasie rzeczywistym. W ten sposób istnieje możliwość reakcji na wszelkie niepożądane sytuacje.

-MOM (Manufacturing Operations Management) – jest to rozwiązania gwarantujące obszerny wgląd w całość procesów produkcyjnych. Zaletą tego rozwiązania jest to, że stosując to narzędzie jesteśmy w stanie ciągle udoskonalać wydajność operacji przemysłowych. Oprogramowanie MOM współpracujące z procesami MES jest w stanie zbierać i analizować wszystkie działania i na bazie tych doświadczeń usprawniać zarządzanie jakością cyklów produkcyjnych, a także skupiać się na aspektach związanych z poprawną realizacją produkcji itp.

WIĘCEJ O MOM (Manufacturing Operations Management) i MES (Manufacturing Execution Systems)

Jakie są korzyści z systemów realizacji produkcji (MES / Manufacturing Execution Systems)?

Systemy Realizacji Produkcji (MES / Manufacturing Execution Systems) mają na celu odciążenie ludzkiej siły roboczej. Są one szczególnie korzystne w środowiskach, w których błąd ludzki jest wysoki.

Korzyści wynikające z zastosowania systemu MES (Manufacturing Execution System) to zwiększona wydajność, wzrost produkcji, zmniejszenie liczby błędów, bezpieczeństwo pracowników i obniżenie kosztów.

Jakie są funkcje systemów MES / Manufacturing Execution Systems?

MES (Manufacturing Execution System) jest systemem kontroli produkcji, który jest używany do pomiaru i kontroli produkcji.

W produkcji, MES jest systemem kontroli produkcji, który jest używany do pomiaru i kontroli procesów produkcyjnych. Pomaga on w zwiększeniu produktywności, lepszej kontroli jakości, bardziej efektywnym planowaniu i lepszej obsłudze klienta.

Systemy realizacji produkcji (MES / Manufacturing Execution Systems) poprawiają wydajność firmy poprzez dostarczanie danych o procesie produkcji, a także poprzez pomoc w bardziej efektywnym planowaniu zamówień.

Jakie problemy rozwiązuje MES / Manufacturing Execution System?

Systemy Realizacji Produkcji MES (Manufacturing Execution Systems) są ważne dla producentów, ponieważ pozwalają im utrzymać konkurencyjność na rynku. Mogą oni również lepiej kontrolować zapasy, poprawić swoje możliwości produkcyjne i zoptymalizować swoje zasoby.

Jaki jest cel systemów realizacji produkcji MES / Manufacturing Execution Systems?

Systemy realizacji produkcji, lub MES / Manufacturing Execution Systems, są nowym osiągnięciem technologicznym w produkcji towarów. Systemy MES oferują pomoc w procesie produkcyjnym, aby wykonać go skutecznie i efektywnie.

Poniżej przedstawiamy niektóre korzyści wynikające z zastosowania systemów realizacji produkcji:

– Obniżone koszty pracy

– Lepsza kontrola jakości

– Redukcja czasu spędzonego na tworzeniu zleceń pracy i tworzeniu błędów w tych zleceniach.

Czym jest zarządzanie operacjami produkcyjnymi (MOM – Manufacturing Operations Management)?

Manufacturing Operations Management – MOM, to systematyczne, wydajne i skuteczne zarządzanie zasobami w celu wytworzenia produktów.

Zarządzanie operacjami produkcyjnymi (MOM) obejmuje wszystkie trzy kluczowe obszary: planowanie i kontrolę produkcji, zarządzanie materiałami oraz zarządzanie zapasami. W większości firm produkcyjnych te trzy obszary są zazwyczaj zarządzane przez oddzielne działy.

Jakie są różne komponenty zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM – Manufacturing Operations Management)?

Manufacturing Operations Management (MOM) jest zbiorem praktyk i strategii, które pomagają firmom lepiej zarządzać procesami produkcyjnymi.

Głównymi elementami zarządzania operacjami produkcyjnymi są:

-integracja sztucznej inteligencji,

-planowanie zdolności produkcyjnych,

-planowanie zapotrzebowania materiałowego,

-produkcja „just in time”,

-optymalizacja siły roboczej,

-zarządzanie łańcuchem dostaw.

Jakie są etapy zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM)?

Aby zrozumieć etapy zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM / Manufacturing Operations Management), musimy przyjrzeć się jego elementom. Zarządzanie operacjami produkcyjnymi zajmuje się produkcją i dystrybucją towarów i usług. Jest to złożony proces, który obejmuje wiele różnych kroków.

Pierwszym krokiem w zarządzaniu operacjami produkcyjnymi (MOM / Manufacturing Operations Management) jest prognozowanie popytu na produkowane towary lub usługi. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie, ile surowców i wyrobów gotowych należy wyprodukować, aby zaspokoić ten popyt. Następnie należy upewnić się, że to, co zostało zaplanowane, rzeczywiście się wydarzy, poprzez przydzielenie obowiązków i terminów. Kierownicy operacji produkcyjnych zajmują się również koordynacją wewnątrz własnej firmy, jak również koordynacją z innymi firmami w łańcuchu dostaw, takimi jak dostawcy i dystrybutorzy, którzy dostarczają im surowce i gotowe produkty.

W jaki sposób dział Zarządzania Operacjami Produkcyjnymi (MOM) współpracuje z innymi działami?

Manufacturing Operations Management – MOM odgrywa istotną rolę w codziennym funkcjonowaniu firm. Ważne jest, aby ściśle współpracować z innymi działami, aby zapewnić, że codzienne operacje przebiegają bezproblemowo. Istnieją dwa główne sposoby, w jakie dział zarządzania operacjami produkcyjnymi współpracuje z innymi działami:

1. Utrzymują komunikację pomiędzy tymi działami, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie i wiedzą, co dzieje się w organizacji w danym momencie. Na przykład, jeśli dział badań i rozwoju potrzebuje wyłączenia linii operacyjnej na godzinę, to dział zarządzania produkcją (MOM / Manufacturing Operations Management) skontaktuje się z nim jako pierwszy, aby dowiedzieć się, kiedy może to nastąpić, aby żaden inny dział nie został zakłócony przez tę zmianę.

2. Zapewniają wsparcie dla innych działów poprzez rozwiązywanie problemów i rozwiązywanie konfliktów w firmie, aby pomóc im działać bardziej efektywnie.

W jaki sposób Zarządzanie Operacjami Produkcyjnymi (MOM) może być pomocne?

MOM (Manufacturing Operations Management) jest sercem procesu produkcyjnego. Obejmuje ono zarządzanie procesem produkcyjnym, który może obejmować produkcję, zapewnienie jakości, zarządzanie zapasami, obróbkę materiałów, konserwację i tak dalej.

Przede wszystkim ważne jest, aby wiedzieć o trzech głównych obszarach operacji produkcyjnych: planowanie i kontrola produkcji (PPC), zarządzanie zapasami i logistyka (IML) oraz konserwacja. Pierwszy z nich jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkcja i dostawy odpowiadają popytowi i prowadzi do optymalnego wykorzystania zasobów, takich jak maszyny, ludzie i narzędzia. IML zajmuje się zarządzaniem poziomem zapasów w celu zaspokojenia popytu klientów, a także skróceniem czasu realizacji zamówień. Utrzymanie ruchu jest odpowiedzialne za aktualizowanie tych kluczowych aktywów o najnowsze technologie, które mogą pomóc w ich lepszej pracy lub dłuższej żywotności.

OPERATOR SYSTEMS A/S

Vandtårnsvej 62A, 1B
2860 Søborg
Dania 🇩🇰
operatorsystems.com

OPERATOR SYSTEMS A/S w Polsce:

ul. Dworska 23/46
30-314 Kraków
Polska 🇵🇱

Operator OEE → Monitoring efektywności i terminale MES.
Quality → Zaawansowane narzędzia wspierające Zarządzanie Jakością.
Maintenance → Reakcja na problemy i planowanie zadań Utrzymania Ruchu.

Operator Systems A/S 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.