HomePlatforma OperatorQuality – Zarządzanie Jakością

Quality – Zarządzanie Jakością

Dostarczamy produkt najwyższej jakości.

Tą deklarację składa wiele firm produkcyjnych. Czy stoją za nią konkretne działania?

Moduł Quality Platformy Operator to kompleksowe narzędzie, które wspomaga cały obszar kontroli jakości. Wszystko w pełni zintegrowane z produkcją, logistyką i utrzymaniem ruchu.

Co daje Operator Quality?

Moduł Quality to wszystko, co potrzebujesz, aby zapewnić spełnienie wymogów formalnych oraz zagwarantować najwyższą jakość. Obejmuje cztery podstawowe obszary:

 • Kontrola Jakości – podstawowe narzędzie dla działu KJ.
 • SPC (Statistical Process Controll)Statystyczna kontrola procesu to kluczowe, zaawansowane narzędzie służące przeciwdziałaniu błędom jakościowym. Dostarcza mechanizmy wczesnego ostrzegania przed nieprawidłościami procesu.
 • Listy Kontrolne umożliwiają wdrożenie procedur kontrolnych na dowolnym etapie produkcji. Najczęściej wykorzystywne przy rozruchu maszyn, myciu, konserwacji czy rozpoczęciu i zakończeniu przezbrojenia.
 • Kontrola Próbek umożliwia maksymalnie sprawne i intuicyjne pobieranie próbek z produkcji do laboratorium.
Struktura modułu Quality - Platforma Operator

SPC - Statystyczna Kontrola Procesu

Moduł SPC – Statystycznej Kontroli Procesu będący częścią Platformy Operator służy do akwizycji, analizy i archiwizacji parametrów realizowanego procesu produkcyjnego. Zebrane dane mogą być korelowane i przedstawiane w formie czytelnych wykresów. Moduł SPC umożliwia, m.in.:

 • Zbieranie danych z maszyn, sterowników PLC lub systemów mierniczych (wagi, spektrometry, czujniki, etc.). Akwizycja danych może się odbywać za pośrednictwem serwera OPC lub szeregu innych dostępnych protokołów.
 • Dane są analizowane on-line pod kątem wielu reguł statycznych, które pozwalają wychwycić anomalie w procesie, wykorzystywanych zasobach czy środowisku.
 • Wykresy przedstawiające dane posiadają jasne oznakowanie obecnego poziomu procesu – normalny, ostrzegawczy oraz błędny.
 • Moduł SPC współpracuje z systemem alertowania Platformy Operator, który umożliwia otrzymanie informacji o zagrożeniu za pomocą np. e-maila.

Moduł SPC jest niezastąpionym narzędziem wszędzie tam, gdzie oczekujemy wysokiej jakości i stałych parametrów procesu, środowiska czy wyposażenia.

Czym jest SPC?

Statystyczna Kontrola Procesu to metoda analizy danych stosowana w Zarządzaniu Jakością. Jej celem jest monitorowanie i kontrola procesu produkcyjnego poprzez wykorzystanie metod statystycznych.

U podstaw metodologii SPC leży założenie, że procesy produkcji zawsze są związane z pewnym poziomem zmienności – zarówno zadanych parametrów jak i środowiska czy samego wyrobu produkcyjnego. Celem SPC jest określenie granic, w których zmienność procesu jest akceptowalna, a poza którymi należy zastosować działania korygujące.

Podstawowym narzędziem w SPC są kontrolne karty procesu, które przyglądają się dokłądnie wybranym elementom procesu. Analizie mogą podlegać dane takie jak:

 • Wymiary geometryczne wyrobu gotowego, jak np. długość, szerokość, średnica, grubość itp.
 • Waga i ilość – waga produktu, ilość sztuk w opakowaniu, pojemność itp.
 • Czasy – czasy trwania poszczególnych etapów, czynności, cykli, reakcji
 • Parametry produktu takie jak kolor, twardość, skład, właściwości chemiczne czy mechaniczne
 • Parametry procesu i środowiska, takie jak temperatura, ciśnienie, wilgotność, pH itp.

Dane na temat wybranego aspektu produkcji są rejestrowane na kartach procesu, a następnie poddawane analizie statystycznej, aby określić, czy proces znajduje się w granicach specyfikacji i czy występują nieprawidłowości, które wymagają działań korygujących.

Jakie korzyści daje stosowanie SPC na produkcji?

W zależności od tego, jakie elementy procesu poddamy kontroli oraz w jaki sposób będziemy zbierali dane, wdrażając Statystycznej Kontroli Procesu możemy uzyskać szereg istotnych korzyści dla naszej produkcji:

 • Podniesienie jakości produktów – dzięki SPC mamy możliwość sprawnej identyfikacji niestabilności w naszych procesach które mogą mieć negatywny wpływ na jakość produkowanych wyrobów. Informacje dostarczane przez SPC pozwalają producentom wprowadzić zmiany w procesie w celu podniesienia jakości produktów i zminimalizowanie odpadu czy re-worku.
 • Obniżenie kosztów produkcji –  poprawa jakości przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztów produkcji – zarówno poprzez ograniczenie odpadu, re-worku i napraw jak i kosztów związanych z reklamacjami czy zwrotami od klientów. Optymalizacja procesu możliwa dzięki danym z SPC pozwala także zmniejszyć zużycie surowców i energii.
 • Zwiększenie wydajności – dzięki identyfikacji niestabilności procesu możemy podnieść jego wydajność oraz skrócić czas produkcji.
 • Udoskonalenie procesu – dzięki monitorowaniu procesu na bieżąco możemy w prosty sposób zidentyfikować te jego obszary, które wymagają udoskonalenia czy modernizacji. Dzięki temu wiemy gdzie należy poświęcić nasz czas i energię aby uzyskać najlepszy zwrot z inwestycji.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników – dzięki aktywnemu uczestnictwu w procesie wprowadzania usprawnień i podejmowaniu działań korygujących podnosimy zaangażowanie pracowników produkcyjnych. Pokazujemy, że wysoka jakość jest elementem naszej kultury organizacyjnej a jej analiza jest oparta o prawdziwe, rzetelne dane.

Manufacturing Intelligence

Dane zebrane przez moduł Quality Platformy Operator mogą być znakomitym źródłem informacji, zarówno dotyczących jakości wyrobów jak i stabilności procesu czy struktury kosztów.

Dzięki niej nasi klienci budują swoją przewagę konkurencyjną.

Jest to możliwe przy użyciu modułu Manufacturing Intelligence będącego częścią Platformy Operator, który zawiera dziesiątki  raportów, dashboard’ów i widoków prezentujących dane.

Od niedawna dostępny także z ACIP (Advanced Continuous Improvement Process) – mechanizmem odnajdywania najpilniejszych obszarów do usprawnień opartym o sztuczną inteligencję (AI).

Poznaj wszystkie możliwości!

Platforma Operator

Sprawna produkcja wymaga dobrej współpracy wielu obszarów, w tym chociażby logistyki produkcyjnej, działu jakości, planowania czy utrzymania ruchu. Zobacz, jak Platform Operator wspiera naszych klientów w usprawnianiu produkcji.

Sprawdź, jak podobne firmy zarządzają jakością z modułem Operator Quality.

Porozmawiajmy

Nasze spotkania z nowymi klientami są zawsze darmowe, bez zobowiązań. Staramy się, by były również wartościowe. Porozmawiamy o specyfice Twojej produkcji → jest do dla nas klucz do przedstawienia odpowiedniego rozwiązania 🎯.