HomePlatforma OperatorQuality – Zarządzanie Jakością

Quality – Zarządzanie Jakością

Dostarczamy produkt najwyższej jakości.

Tą deklarację składa wiele firm produkcyjnych. Czy stoją za nią konkretne działania?

Moduł Quality Platformy Operator to kompleksowe narzędzie, które wspomaga cały obszar kontroli jakości. Wszystko w pełni zintegrowane z produkcją, logistyką i utrzymaniem ruchu.

Co daje Operator Quality?

Moduł Quality to wszystko, co potrzebujesz, aby zapewnić spełnienie wymogów formalnych oraz zagwarantować najwyższą jakość. Obejmuje cztery podstawowe obszary:

  • Kontrola Jakości – podstawowe narzędzie dla działu KJ.
  • SPC (Statistical Process Controll)Statystyczna kontrola procesu to kluczowe, zaawansowane narzędzie służące przeciwdziałaniu błędom jakościowym. Dostarcza mechanizmy wczesnego ostrzegania przed nieprawidłościami procesu.
  • Listy Kontrolne umożliwiają wdrożenie procedur kontrolnych na dowolnym etapie produkcji. Najczęściej wykorzystywne przy rozruchu maszyn, myciu, konserwacji czy rozpoczęciu i zakończeniu przezbrojenia.
  • Kontrola Próbek umożliwia maksymalnie sprawne i intuicyjne pobieranie próbek z produkcji do laboratorium.
Struktura modułu Quality - Platforma Operator

SPC - Statystyczna Kontrola Procesu

Moduł SPC – Statystycznej Kontroli Procesu będący częścią Platformy Operator służy do akwizycji, analizy i archiwizacji parametrów realizowanego procesu produkcyjnego. Zebrane dane mogą być korelowane i przedstawiane w formie czytelnych wykresów. Moduł SPC umożliwia, m.in.:

  • Zbieranie danych z maszyn, sterowników PLC lub systemów mierniczych (wagi, spektrometry, czujniki, etc.). Akwizycja danych może się odbywać za pośrednictwem serwera OPC lub szeregu innych dostępnych protokołów.
  • Dane są analizowane on-line pod kątem wielu reguł statycznych, które pozwalają wychwycić anomalie w procesie, wykorzystywanych zasobach czy środowisku.
  • Wykresy przedstawiające dane posiadają jasne oznakowanie obecnego poziomu procesu – normalny, ostrzegawczy oraz błędny.
  • Moduł SPC współpracuje z systemem alertowania Platformy Operator, który umożliwia otrzymanie informacji o zagrożeniu za pomocą np. e-maila.

Moduł SPC jest niezastąpionym narzędziem wszędzie tam, gdzie oczekujemy wysokiej jakości i stałych parametrów procesu, środowiska czy wyposażenia.

Manufacturing Intelligence

Dane zebrane przez moduł Quality Platformy Operator mogą być znakomitym źródłem informacji, zarówno dotyczących jakości wyrobów jak i stabilności procesu czy struktury kosztów.

Dzięki niej nasi klienci budują swoją przewagę konkurencyjną.

Jest to możliwe przy użyciu modułu Manufacturing Intelligence będącego częścią Platformy Operator, który zawiera dziesiątki  raportów, dashboard’ów i widoków prezentujących dane.

Od niedawna dostępny także z ACIP (Advanced Continuous Improvement Process) – mechanizmem odnajdywania najpilniejszych obszarów do usprawnień opartym o sztuczną inteligencję (AI).

Poznaj wszystkie możliwości!

Platforma Operator

Sprawna produkcja wymaga dobrej współpracy wielu obszarów, w tym chociażby logistyki produkcyjnej, działu jakości, planowania czy utrzymania ruchu. Zobacz, jak Platform Operator wspiera naszych klientów w usprawnianiu produkcji.

Sprawdź, jak podobne firmy zarządzają jakością z modułem Operator Quality.

Porozmawiajmy

Nasze spotkania z nowymi klientami są zawsze darmowe, bez zobowiązań. Staramy się, by były również wartościowe. Porozmawiamy o specyfice Twojej produkcji → jest do dla nas klucz do przedstawienia odpowiedniego rozwiązania 🎯.