HomePlatforma OperatorMaintenance – Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu

Maintenance – Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu

Utrzymanie Ruchu jest kluczowe dla maksymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych i osiągnięcia wysokiego wskaźnika Overall Equipment Efficiency (OEE). Jest to również bardzo trudny obszar w zarządznaniu produkcją – pomiędzy gaszeniem pożarów i terminową realizacją przezbrojeń trudno znaleźć czas i zasoby na modernizację czy wprowadzanie usprawnień.

Dzięki Operator Maintenance zobaczysz dokładnie które zadania poświęcają najwięcej zasobów Utrzymania Ruchu i sprawnie zorganizujesz proces Continuous Improvement na swojej produkcji.

Operator Maintenance - Order Management

Rozwiązanie Operator Maitenance działa m.in. w zakładach Lantmännen Schulstad. Przeczytaj poniżej jak jest wykorzystywane, lub zapoznaj się z pełnym materiałem wideo z wdrożenia tutaj.

Celem Działu Utrzymania Ruchu jest maksymalizacja czasu pracy poprzez minimalizację awarii maszyn. Czas pracy maszyn jest kluczowy, aby móc dostarczać produkty. Można powiedzieć, że maszyny są sercem produkcji. Operatorzy linii są zależni od w pełni funkcjonalnej linii produkcyjnej z minimalną ilością awarii, które mogą prowadzić do nieplanowanych nadgodzin. Celem jest ułatwienie analizy nieplanowanych przestojów, aby dział utrzymania ruchu mógł głęboko zanurzyć się w danych. Sposób działania polega na tym, że operator zgłasza nieplanowany postój na ekranie Operator OEE. Nieplanowany postój jest wyświetlany w dziale utrzymania ruchu na dużym ekranie. Pierwszym zadaniem działu utrzymania ruchu jest zatrzymanie krwawienia i ustalenie przyczyny źródłowej. Ze względu na ograniczone zasoby dział utrzymania ruchu przeprowadza analizy Pareto w oparciu o podane ramy czasowe, aby zająć się najważniejszą przyczyną przestoju, który wpływa na czas pracy. W ten sposób dział utrzymania ruchu może zająć się problemem w sposób systematyczny.

Brian Andersen, Technik Continuous Improvement
Lantmännen Schulstad

Co daje Operator Maintenance?

Moduł Maintenance Platformy Operator, pozwala na usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami hali produkcyjnej i Działu Utrzymania Ruchu. Zadania serwisowe realizowane są zgodnie ze zdefiniowanym procesem (workflow) co znacznie usprawnia ich realizację i skraca czas przestoju maszyny. Podstawowe funkcjonalności modułu to:

 • Automatyczne lub manualne tworzenie zadań serwisowych zawierających pełną informację wymaganą przez Technika.
 • Lista zadań umożliwiająca monitorowanie czynności serwisowych – statusu ich realizacji, przypisanych osób, planowanego i zaraportowanego czasu etc..
 • Realizacja zlecenia serwisowego zgodnie ze zdefiniowanym procesem workflow, np.:
  • Zgłoszenie przyjęcia zlecenia i rozpoczęcia prac.
  • Estymacja czasu realizacji.
  • Zakończenie pracy.
  • Powiadomienie operatora lub brygadzisty o zakończeniu prac.
 • Możliwość wykorzystania aplikacji mobilnej Operator do przyjęcia i realizacji zadań.
 • Możliwość wykorzystania dashboard’ów i raportów Manufacturing Intelligence aby informować, w czasie niemal rzeczywstym, o problemach na produkcji.

Moduł ten może służyć też do generowania innego rodzaju powiadomień – na podstawie wszelkich zdarzeń monitorowanych przez system (np. ilość wyprodukowana, status zlecenia, informacja z listy kontrolnej etc.).

Operator Maintenance

Manufacturing Intelligence

Dane zebrane przez moduł Maintenance Platformy Operator pomogą zwiększyć wykorzystanie zasobów Twojej produkcji oraz ograniczyć koszty Utrzymania Ruchu.

Dzięki niej nasi klienci budują swoją przewagę konkurencyjną.

Jest to możliwe przy użyciu modułu Manufacturing Intelligence będącego częścią Platformy Operator, który zawiera dziesiątki  raportów, dashboard’ów i widoków prezentujących dane.

Od niedawna dostępny także z ACIP (Advanced Continuous Improvement Process) – mechanizmem odnajdywania najpilniejszych obszarów do usprawnień opartym o sztuczną inteligencję (AI).

Poznaj wszystkie możliwości!

Platforma Operator

Sprawna produkcja wymaga dobrej współpracy wielu obszarów, w tym chociażby logistyki produkcyjnej, działu jakości, planowania czy utrzymania ruchu. Zobacz, jak Platform Operator wspiera naszych klientów w usprawnianiu produkcji.

Czy chcesz usprawnić zarządzanie Utrzymaniem Ruchu?

Porozmawiajmy

Nasze spotkania z nowymi klientami są zawsze darmowe, bez zobowiązań. Staramy się, by były również wartościowe. Porozmawiamy o specyfice Twojej produkcji → jest do dla nas klucz do przedstawienia odpowiedniego rozwiązania 🎯.