HomeNasi KlienciBranża papiernicza, tworzyw sztucznych i opakowań

Branża papiernicza, tworzyw sztucznych i opakowań

Rosnące koszty surowców i energii, coraz większa konkurencja, mniejsze marże i surowe przepisy: producenci papieru i tworzyw sztucznych są pod ciągłą presją. Muszą koncentrować się na wydajności przedsiębiorstwa, żeby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów, utrzymać stały poziom jakości i robić więcej mając do dyspozycji mniej środków. Rozwiązanie

Operator MES dla przemysłu tworzyw sztucznych i papierniczego pomaga osiągnąć lepszą wydajność operacyjną, m.in. poprzez optymalizację każdego etapu cyklu „order-to-invoice”.

Efektywność produkcji z Operator Systems / Napełnianie butelek PET.
Walki logo

Walki

Operator dla branży papierniczej, tworzyw sztucznych i opakowań to...​

  • Prosta, płynna i automatyczna wymiana materiałów na wszystkich etapach logistycznych: między licznymi miejscami produkcji, halą fabryczną i magazynem. Dzięki pełnej integracji z procesem produkcyjnym, Operator umożliwia ujednolicone zarządzanie towarem pracownikom hali i magazynu. Integracja ta pozwala na wdrożenie najlepszych metodologii, takich jak produkcja typu „dokładnie na czas” (JIT), montaż sekwencyjny i wysyłka. Ma to na celu wyeliminowanie zalegającego towaru, zmniejszenie ilości wytworzonych odpadów i zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa. Integracja i zarządzanie danymi w całym przedsiębiorstwie.
  • Skuteczna identyfikacja towarów w zakładzie na każdym kolejnym etapie produkcji za pomocą kodów kreskowych. Moduł zarządzania etykietami zajmuje się nie tylko samymi etykietami, ale umożliwia też wydrukowanie dokumentacji procesu produkcyjnego, dowodów dostawy, uwag produkcyjnych itp.
  • Szybkie dostosowanie do nowych prac o krótkim czasie realizacji i szybkim przepływie informacji.
  • Skuteczne postępowanie z materiałami poddanymi modyfikacjom, materiałami przeklasyfikowanymi oraz odpadem. Rozwiązanie Operatora zapewnia skuteczne zarządzanie jakością i modyfikacjami. Każda firma jest w stanie utworzyć swój własny proces modyfikacji produktu.
Czy chcesz usłyszeć więcej o naszych wdrożeniach w branży papierniczej, tworzyw sztucznych i opakowań?

Porozmawiajmy

Nasze spotkania z nowymi klientami są zawsze darmowe, bez zobowiązań. Staramy się, by były również wartościowe. Porozmawiamy o specyfice Twojej produkcji → jest do dla nas klucz do przedstawienia odpowiedniego rozwiązania 🎯.