HomeNasi KlienciBranża motoryzacyjna

Branża motoryzacyjna

Producenci w branży automotive muszą nie tylko osiągać ekonomię skali, ale także reagować na zapotrzebowanie rynku. To wymaga działań produkcyjnych, które są precyzyjnie zsynchronizowane z sygnałami „pull” licznych klientów OEM (producentów oryginalnego wyposażenia), a jednocześnie na tyle elastyczne, żeby sprawnie radzić sobie z nagłymi przesunięciami w produkcji spowodowanymi zmianami rynkowymi lub nieplanowanymi zdarzeniami.

Continental logo

Continental

Vald. Birn A/S Logo

Vald. Birn A/S

GKN Wheels logo

GKN Wheels

Kockums Maskin AB logo

Kockums Maskin

Operator dla automotive to...

  • Pełna widoczność procesów produkcyjnych. Operator Systems umożliwia ilościowe raportowanie produkcji w czasie rzeczywistym, optymalne wykorzystanie siły roboczej i zasobów oraz integrację z maszynami. Zgromadzone dane dotyczące produkcji i magazynowania są dostępne w systemie Operator Manufacturing Intelligence oraz Systemach nadrzędnych (BI, ERP, APS), których zadaniem jest harmonogramowanie i planowanie produkcji w celu optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa
  • Szybkie dostosowanie do nowych prac o krótkim czasie realizacji i szybkim przepływie informacji.
  • Uruchomienie strategii produkcyjnych i dostawczych JIT (Just-in-Time) i Sequenced JIT w oparciu o sygnały „pull” klienta. Dzięki pełnej integracji z produkcją, moduł logistyczny Operator Logistic umożliwia ujednolicone zarządzanie produktem pracownikom hali fabrycznej i magazynu. Na wszystkich etapach logistycznych: między wieloma lokalizacjami produkcyjnymi, halą produkcyjną i magazynem, odbywa się prosta, płynna i automatyczna wymiana materiałów.
  • Pełna integracja integracja logistyki, produkcji i harmonogramowania usprawnia proces produkcyjny poprzez zapewnienie właściwego poziomu zapasów oraz umożliwia dokładne liczenie zapasów i łatwe liczenie produktów. To zapobiega przestojom w produkcji spowodowanym brakiem surowców lub miejsca w magazynie.
Czy chcesz usłyszeć więcej o naszych wdrożeniach w automotive?

Porozmawiajmy

Nasze spotkania z nowymi klientami są zawsze darmowe, bez zobowiązań. Staramy się, by były również wartościowe. Porozmawiamy o specyfice Twojej produkcji → jest do dla nas klucz do przedstawienia odpowiedniego rozwiązania 🎯.