HomePlatforma Operator

Platforma Operator

Czy masz pełen obraz swojej produkcji? Platforma Operator daje pełną widoczność na wszystkie kluczowe obszary Twojego procesu.

  • Automatyczne monitorowanie efektywności maszyn (OEE).
  • Pełna kontrola realizacji zlecenia produkcyjnego (MES).
  • Zaawansowane raporty i analizy, również przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji (AI).

Na produkcji co chwilę pojawiają się nowe wyzwania. Rozwiązanie jednego problemu powoduje identyfikację kolejnych. Dlatego właśnie od blisko 20 lat nasi klienci znajdują w Platformie Operator swojego sprzymierzeńca w procesie udoskonalania produkcji, inicjatywach Lean, projektach Six Sigma, World Class Manufacturing czy poszukiwaniu kolejnych obszarów do usprawnień.
Platforma Operator to elastyczne, standardowe rozwiązanie, stworzone z myślą o firmach produkcyjnych. Jest łatwe we wdrożeniu, integracji z istniejącymi systemami i utrzymaniu. U jego podstaw leży monitorowanie i kontrola efektywności produkcji, za pomocą m.in. wskaźnika OEE. Dzięki modułowej budowie Platforma Operator wspiera cały proces produkcyjny – od kontroli przychodzących materiałów, poprzez monitorowanie kluczowych parametrów, maszyn i ludzi aż do wydrukowania etykiety logistycznej.

Modułowa budowa

Operator OEE

to podstawowy moduł Platformy Operator. Jego zadaniem jest przede wszystkim pomiar efektywności produkcji przy wykorzystaniu m.in. wskaźnika Overall Equipment Efficiency (OEE). Operator OEE to dwa sposoby pozyskania danych: Status pracy maszyn – Pomiar Overall Equipment Efficiency w czasie rzeczywistym, na podstawie danych z serwera OPC UA. Production Execution – pełna funkcjonalność terminala MES – umożliwia dyspozycję pracy, raportowanie postępu czy ilości wyrobu i odpadu.

Quality

kompleksowe rozwiązanie służące do monitorowania i podnoszenia poziomu jakości produkcji, a w rezultacie unikać strat surowca, materiałów, energii czy czasu. Pozwala także producentom wywiązać się z wymagań stawianych przez kontrahentów czy wynikających z przepisów regulujące ich branżę. Do możliwości modułu Quality należy m.in. Statystyczna Kontrola Procesu (SPC), tworzenie list kontrolnych czy sprawne mechanizmy pobierania i kontroli próbek z produkcji.

Maintenance

Zarządzanie Utrzymaniem Ruchu to obszar który pozwala sprawnie zintegrować i usprawnić współpracę pomiędzy Działami Utrzymania Ruchu i Produkcją. Dzięki modułowi Maintenance Otrzymujemy natychmiastową informację o problemach na produkcji oraz możemy mierzyć czas reakcji czy metody ich rozwiązania. Moduł Maitenance to także możliwość planowania i tworzenia zadań serwisowych czy definiowanie workflow dla standardowych czynności.

Aplikacja mobilna Operator

to najważniejsze możliwości całej platformy w zintegrowanej aplikacji mobilnej, dostępnej na urządzeniach z systemem operacyjnym Android oraz iOS.

Sequencing

to prosty moduł wspierający pracę brygadzistów, team-leaderów czy planistów. Umożliwia podgląd oraz zmianę sekwencji zdań realizowanych na dalej linii czy maszynie. Wszystko w oparciu o bieżącą informację na temat realizacji, dostępności materiałów czy bieżących problemów na produkcji.

Warehouse Mobility

pozwala obsłużyć proces logistyki produkcyjnej, a więc wszystko to, co dzieje się pomiędzy wydaniem na produkcję surowców i materiałów a przyjęciem do magazynu wyrobu gotowego. W tradycyjnych systemach WMS czy modułach magazynowych systemów ERP ten obszar to zazwyczaj „czarna skrzynka” – dzięki Warehouse Mobility uzyskasz pełną informację o przepływie materiałów przez produkcję.

Time & Attendance

monitorowanie czasu pracy pracowników, pozwala na sprawną i prostą rejestrację wejść i wyjść oraz eksport danych do np. modułu Kadry i Płace systemu ERP.

Advanced Continuous Improvement Process

monitorowanie czasu pracy pracowników, pozwala na sprawną i prostą rejestrację wejść i wyjść oraz eksport danych do np. modułu Kadry i Płace systemu ERP.

Manufacturing Intelligence

jest rozwiązaniem łączącym dane ze wszystkich aktywnych w Twojej firmie modułów Platformy Operator w taki sposób, aby uzyskać z nich maksymalną wartość biznesową. Manufacturing Intelligence to zestaw dziesiątek standardowych raportów, które możemy dostosować do Twoich potrzeb.

Chcesz usłyszeć jak Platform Operator wspiera zakłady produkcyjne naszych klientów?

Porozmawiajmy

Nasze spotkania z nowymi klientami są zawsze darmowe, bez zobowiązań. Staramy się, by były również wartościowe. Porozmawiamy o specyfice Twojej produkcji → jest do dla nas klucz do przedstawienia odpowiedniego rozwiązania 🎯.