HomePlatforma OperatorCo możesz zyskać?

Co możesz zyskać?

PRZYSPIESZ PROCES CIĄGŁEGO DOSKONALENIA

Operator umożliwia szybkie wdrożenie i ocenę działań w ramach procesu ciągłego doskonalenia wg. LEAN. Pomaga monitorować procesy produkcyjne, ostrzega, gdy dzieje się coś nieplanowanego i pozwala na sprawdzanie skuteczności wprowadzonych usprawnień. Otrzymujesz dodatkowe wsparcie w procesie podejmowania decyzji dzięki możliwości wglądu w zagregowane dane oraz dostępu do szczegółowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia głębszych analiz.

ZDOBYWAJ WIEDZĘ

Operator oferuje informatyczny system Lean, dzięki któremu będziesz stale doskonalił swoje umiejętności w zakresie produkcji.

Za pomocą Operatora możesz śledzić wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym, np.wskaźnik OEE (Całkowitą Efektywność Sprzętu). System wyświetla nie tylko status w czasie rzeczywistym, ale także dane historyczne, dzięki czemu można zobaczyć, które produkty lub zasoby często wykraczają poza dopuszczalne normy. Dostępna jest również funkcja „co by było, gdyby”, dzięki której można łatwo sprawdzić, jak poprawa wskaźników KPI wpłynęłaby na wyniki.

• Wspieramy proces ciągłego doskonalenia

WYDOBĄDŹ POTENCJAŁ SWOICH LUDZI

Operator wzmocni Twój zespół poprzez bezpośrednie zaangażowanie wszystkich pracowników w optymalizację procesów produkcyjnych. Możesz przyjrzeć się indywidualnym wynikom każdej osoby, co pozwoli na lepsze wykorzystanie jej umiejętności.
W ten sposób każdy – od pracowników hali fabrycznej po kierownictwo średniego i wyższego szczebla – wnosząc wkład w postaci własnej wiedzy będzie mógł przyczynić się do wzrostu produkcji, a tym samym do większych zysków.

PRODUKCJA LEAN BEZ ZAKŁÓCEŃ

W Operator Systems wiemy, jak ważna jest możliwość podglądu przebiegu procesów produkcyjnych – nie tylko w danym momencie, ale również poprzez obserwację całego łańcucha produkcji. Operator zapewnia łatwy dostęp do danych w czasie rzeczywistym i pozwala analizować dane produkcyjne z różnych perspektyw czasowych, takich jak zmiana pracownicza lub miesiąc, oraz w odniesieniu do konkretnych urządzeń, linii produktów itp.

Uzyskasz szybki i rzetelny wgląd w procesy produkcyjne i efektywność produkcji oraz dowiesz się, jak poprawić moce produkcyjne Twojego przedsiębiorstwa
Za pomocą Operatora możesz też mierzyć i dokumentować udoskonalenia zrealizowane dzięki inicjatywom optymalizacyjnym (Lean).

Doskonalenie produkcji

Uzyskasz szybki i rzetelny wgląd w procesy produkcyjne i efektywność produkcji oraz dowiesz się, jak poprawić moce produkcyjne Twojego przedsiębiorstwa
Za pomocą Operatora możesz też mierzyć i dokumentować udoskonalenia zrealizowane dzięki inicjatywom optymalizacyjnym (Lean).

ŚWIATOWA JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Utrzymanie wysokiej jakości i spójności nigdy nie odgrywało tak ważnej roli w powodzeniu procesu produkcyjnego jak obecnie.

Możesz to osiągnąć dzięki modułowi Operator QA. To zintegrowany system Operatora, który zbiera, monitoruje i synchronizuje różnego rodzaju działania w całym przedsiębiorstwie. Przez ponad trzy lata zespół Operator Systems współpracował z trzema producentami żywności w celu opracowania i uruchomienia standardowego systemu, który obecnie spełnia wszystkie wymagania jakościowe w wielu sektorach.

Operator QA eliminuje niepotrzebne czynności i tworzy elektroniczny proces zarządzania jakością, który pomaga zapewnić wydajność i jakość w codziennej produkcji. Funkcjonalność została opracowana w ścisłej współpracy z klientami i jest oparta o rygorystyczne wymogi branży spożywczej. System zaprojektowano z myślą o sprawnym wykonywaniu zadań związanych z kontrolą jakości. Dane są nie tylko dostępne, ale także widoczne.

UNIKAJ NIEMIŁYCH NIESPODZIANEK

Identyfikowalność produkcji ma kluczowe znaczenie dla ochrony marki i bezpieczeństwa konsumenta. W przypadku zakładów regulowanych, identyfikacja, śledzenie i cyfrowe rejestrowanie pochodzenia surowców, produkcji w toku (Work-in-Process) oraz produktów wprowadzanych na rynek są niezbędne dla zapewnienia zgodności z przepisami. Operator potrafi lokalizować produkty i raportować je w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem praktycznych danych. W ten sposób pokażesz interesariuszom, partnerom, organom regulacyjnym i klientom, że Twoje produkty są wytwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OTRZYMUJ POWIADOMIENIE W RAZIE PROBLEMU

Otrzymuj powiadomienia o ważnych informacjach wybranych spośród rosnącej ilości danych! System zaprojektowano tak, aby był prosty w obsłudze i w dużym stopniu dostosowany do potrzeb klienta. Operator monitoruje zasoby produkcyjne i przesyła wszelkie niezbędne informacje.

Operator natychmiast powiadomi Twój zespół produkcyjny o każdym nieplanowanym zdarzeniu. Dzięki temu możesz działać bardziej efektywnie, oszczędzać czas i pieniądze oraz realizować zadania zgodnie z planem.

W przypadku wystąpienia problemu kluczowe jest natychmiastowe wdrożenie właściwych działań naprawczych. Rozwiązanie Operatora oferuje możliwość integracji z różnymi systemami monitorowania i bazami danych. Możesz skonfigurować system tak, aby w przypadku wystąpienia błędu zostały wykonane różne czynności. W sytuacji awaryjnej natychmiast zostanie zrealizowany właściwy obieg, co spowoduje szybkie uruchomienie działań naprawczych minimalizujących ryzyko przestoju.

OPERATOR NIE KOMPLIKUJE PRACY, ALE JĄ UŁATWIA.

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ O OPTYMALIZACJI I CIĄGŁYM DOSKONALENIU PRODUKCJI

Optymalizacja produkcji za pomocą naszych rozwiązań i usług to przede wszystkim inwestycja, która nadzwyczaj szybko się zwraca. Wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania, procesy produkcyjne coraz trudniej jest opanować. System Operator pozwala na sprawne wdrożenie oraz monitorowanie działań LEAN, dzięki czemu zaawansowane i coraz liczniejsze procesy nie stanowią wyzwania. Nasz system pozwala Twojemu zespołowi skupić się na rozwiązywaniu problemów biznesowych, zamiast na problemach związanych z produkcją.

Ogromną zaletą naszych rozwiązań służących do optymalizacji produkcji jest pełna skalowalność. Nieistotny jest rozmiar produkcji, optymalizacja i monitorowanie przebiega zawsze z taką samą efektywnością. Dlatego właśnie inwestując w Operatora masz pewność, że będzie on w pełni funkcjonalny na każdym etapie rozwoju firmy. Jest to szczególnie istotne, gdy przedsiębiorstwo dynamicznie się rozrasta, a inne systemy nie są w stanie nadążyć za coraz większą ilością danych.

Szczególnie istotną funkcją systemu Operator są systemy monitorujące oraz powiadamiające. Nasze rozwiązanie nieustannie poszukuje potencjalnych problemów w procesach, dzięki czemu pozwala na wczesne zareagowanie i uniknięcie długich przestojów. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu operator błyskawicznie powiadamia zespół produkcyjny i przekazuje wszelkie niezbędne dane na temat usterek. Skuteczny przepływ informacji pomiędzy systemem oraz personelem to klucz do utrzymania wysokiej wydajności i ciągłego doskonalenia produkcji.

Ciągłe doskonalenie produkcji to proces, który trwa nieustannie. Operator w znacznym stopniu opiera się na kluczowych wskaźnikach efektywności, czyli KPI. Poświęciliśmy wiele czasu, aby dostosować nasz system do tego, aby maksymalnie efektywnie wspierał i korzystał z KPI. Pozwala on efektywnie i na bieżąco oceniać skuteczność poszczególnych inicjatyw LEAN, przez jest tak szeroko stosowany.

LEAN, czyli strategia opierająca się na dostarczaniu produktów w najprostszy możliwy sposób. To coś, co towarzyszyło nam od początku prac nad Operatorem. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed firmami produkcyjnymi i z przyjemnością pomagamy im sprostać w optymalizacji i ciągłym doskonaleniu produkcji. Zachowanie prostoty jest kluczowe, ponieważ pozwala ograniczać problemy. Im bardziej skomplikowany proces, tym bardziej jest on podatny na przestoje i usterki.

Więcej o optymalizacji produkcji

Optymalizacja produkcji to proces, który może pomóc uzyskać wgląd w to, jak efektywnie wykorzystywane są zasoby.

Optymalizacja może być wykorzystana do stworzenia procesu produkcyjnego, który jest bardziej wydajny, produktywny i rentowny.

Innymi słowy, jest to ważny krok w tworzeniu systemu produkcyjnego.

Wymaga synchronizacji ludzi, informacji i sprzętu. Optymalizację produkcji można osiągnąć poprzez różnorodne działania, takie jak: badania czasu, analiza procesów, modelowanie symulacyjne i tak dalej.

Optymalizacja produkcji zapewnia, że zasoby są wykorzystywane w najbardziej efektywny sposób. Może obejmować działania takie jak badania czasu i analiza procesów, aby dowiedzieć się, jak najlepiej zoptymalizować daną sytuację.

Więcej o ciągłym doskonaleniu produkcji

Ciągłe doskonalenie produkcji to proces, który ma na celu poprawę wydajności linii produkcyjnej lub urządzeń produkcyjnych. Zwykle podejmuje się ją w celu uzyskania obniżonych kosztów, poprawy jakości, zmniejszenia ilości odpadów i skrócenia czasu realizacji.

Celem Ciągłego Doskonalenia Produkcji jest między innymi poprawa wydajności zakładów produkcyjnych firmy poprzez redukcję kosztów, poprawę jakości, zmniejszenie ilości odpadów i osiągnięcie szybszego czasu realizacji. Proces ten można przeprowadzić za pomocą wielu technik, takich jak zdarzenia Kaizen, które mają na celu ulepszenie określonego aspektu linii produkcyjnej.

Inne techniki obejmują Total Quality Management, którego celem jest osiągnięcie długoterminowej wydajności poprzez poprawę wszystkich aspektów procesów produkcyjnych firmy oraz Six Sigma, która jest również wykorzystywana w wielu organizacjach do celów ciągłego doskonalenia produkcji.

Więcej o LEAN

LEAN Manufacturing to filozofia produkcji, która koncentruje się na eliminacji defektów i marnotrawstwa w procesie produkcyjnym.

LEAN ma na celu szybki i wydajny przepływ materiałów, informacji i kapitału przez system produkcyjny.

System LEAN Manufacturing został pierwotnie opracowany przez Toyotę, która rozpoczęła działalność w 1941 roku. Z biegiem lat metody te zostały przyjęte przez wiele firm na całym świecie, aby zapewnić lepszą wydajność i skuteczność poprzez minimalizację odpadów i skupienie się na doskonaleniu.

Najważniejsze zasady Lean Manufacturing

Lean Manufacturing to podejście do zarządzania, które koncentruje się na redukcji wszelkiego rodzaju odpadów. Jest to termin używany w przemyśle wytwórczym w odniesieniu do przejścia od masowej produkcji z wysokimi stanami magazynowymi do produkcji just-in-time.

Zasady Lean zostały opracowane w przemyśle samochodowym w Japonii w odpowiedzi na rosnące koszty i niską jakość. Mogą być stosowane w wielu sektorach i zostały z powodzeniem zastosowane w usługach opieki zdrowotnej, administracji, IT, edukacji, handlu detalicznym, a ostatnio w branży budowlanej.

W swojej najprostszej formie Lean Manufacturing skupia się na ograniczeniu marnotrawstwa – czy to marnotrawstwa czasu, materiałów czy pieniędzy, koncentrując się na robieniu tego, co robisz najlepiej, i eliminowaniu wszystkiego, co nie dodaje wartości.

OPERATOR SYSTEMS A/S

Vandtårnsvej 62A, 1B
2860 Søborg
Dania 🇩🇰
operatorsystems.com

OPERATOR SYSTEMS A/S w Polsce:

ul. Dworska 23/46
30-314 Kraków
Polska 🇵🇱

Operator OEE → Monitoring efektywności i terminale MES.
Quality → Zaawansowane narzędzia wspierające Zarządzanie Jakością.
Maintenance → Reakcja na problemy i planowanie zadań Utrzymania Ruchu.

Operator Systems A/S 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.