Operatorsystems PL | OEE, OPC & OPC UA, Monitorowanie i status maszyn, PLC
OEE Monitorowanie maszyn OPC OPC UA Status maszyn Mobile OEE APP PLC
16519
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16519,page-child,parent-pageid-16517,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

OEE –Monitorowanie efektywności

PRODUKUJ WIĘCEJ KORZYSTAJĄC Z TYCH SAMYCH ZASOBÓW

Oprogramowanie Operator OEE pozwala na monitorowaniepracy maszyn w celu maksymalizacji wydajności produkcji.

Monitorowanie i status maszyn, OEE, OPC & OPC UA, PLC

GŁÓWNE KORZYŚCI

  • Krótszy czas realizacji(time-to-action) – dzięki informacjom o wydajności dostępnym w czasie rzeczywistym.
  • Graficzny widok wydajności całego zakładu, działu lub określonej grupy maszyn/ maszyny.
  • Automatyczne gromadzenie i agregowanie danych dostarczanych w czasie rzeczywistym.
  • Dostęp do aktualnych i dokładnych danych przy zachowaniu niskich kosztów. Łatwa i prosta integracja z maszynami.
  • Monitorowanie przebiegu i skuteczności działań usprawniających.
  • Możliwość skalowania krajobrazu IT w miarę rozwoju firmy i wzrostu wymagań.

 

Operator OEE pomaga przeprowadzać analizy porównawcze procesów produkcyjnych oraz identyfikować obszary wymagające poprawy – przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejących urządzeń, zasobów i infrastruktury.

SPRAWDZONY SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI (ROI)

Na terminalu przy maszynie lub w aplikacji mobilnej możesz monitorować status maszyn lub elementów linii/maszyn„online”. Ekran Operatora OEE wyświetla informacje o wydajności maszyny lub linii produkcyjnej na danej zmianie.

 

Ta funkcjonalność pozwala na monitorowanie statusów maszyn w czasie rzeczywistym (pokazuje, które maszyny są zatrzymywane lub pracują z ograniczoną prędkością). Jest to niezawodne narzędzie do określania dokładnej liczby strat produkcyjnych i ich przyczyn, a także do obliczania i wyświetlania najważniejszych wskaźników KPI (takich jak OEE) w czasie rzeczywistym.

 

Uzyskujesz także wgląd w działania produkcyjne i postęp realizacji harmonogramu. Na jednym ekranie wyświetlane są wszystkie szczegółowe informacje o realizacji procesu produkcyjnego.
Operator OEE może również służyć do pomiaru i dokumentowania usprawnień osiągniętych dzięki inicjatywom Lean i Ciągłego Doskonalenia.

OBLICZ SWÓJ ZWROT Z INWESTYCJI

Oprogramowanie Operator OEE jest łatwe w instalacji, użytkowaniu i utrzymaniu. Co więcej,zazwyczaj odnotowuje się natychmiastowy wzrost wydajności o 5-10%. Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, wdrożenie rozwiązań Operator Systems przynosi zwrot z inwestycji po około 6-12 miesiącach.

 

Skontaktuj się z nami a pomożemy obliczyć potencjalny zwrot z inwestycji w system Operator OEE lub skorzystaj w tym celu z kalkulatora, który znajdziesz w prawym górnym rogu naszej strony.

POSTAW NA MOBILNOŚĆ!

W Operator Systems wiemy, że możliwość monitorowania zakładu produkcyjnego za pomocą urządzeń mobilnych staje się coraz ważniejsza dla naszych klientów. Dlatego stworzyliśmy Operator OEE Mobile – dedykowany pakiet aplikacji dla urządzeń mobilnych, który wyświetla bieżące statusy maszyn z poziomu Operatora MES, lub rejestruje kody Stop & Scrap.
W aplikacji Operator OEE Mobile przedstawiany jest status każdej maszyny, a wszystkie statusy są opisane i oznaczone kolorem. Aplikacja pokazuje również kolumnę wyświetlającą czas trwania każdego statusu.

 

Zadaniem systemu Operator OEE jest wsparcie produkcji w zagwarantowaniu jak największej dostępności i wydajności maszyn. W związku z tym przygotowaliśmy aplikacje Maintenance Alert & Tracking. Dzięki niej do działu serwisowego wysyłane jest natychmiastowe powiadomienie, gdy maszyna osiągnie krytyczny przestój lub ulegnie uszkodzeniu. Funkcjonalność jest prosta w obsłudze: operator hali naciska przycisk i w tym samym momencie personel działu serwisowego otrzymuje w aplikacji Operator Maintenance Mobile powiadomienie z dokładnymi informacjami otrzymanymi z Operator OEE. Wkrótce można rozpocząć naprawę, a rozwiązanie Operator identyfikuje i śledzi wszystkie działania i zdarzenia związane z tą naprawą.

 

Aplikacje są dostępne dla systemów iOS (Apple) i Android.
 

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ

Monitorowanie maszyn to wielopoziomowe czynności o wielowymiarowych korzyściach. Celem podjętych działań jest wprowadzenie zmian pozwalających na zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstw produkcyjnych, w tym polepszenie jakości produktów wytwórczych, zoptymalizowanie pracy urządzeń oraz zmniejszenie zużycia energii. Aby to było możliwe, konieczne jest dokładne określenie stanu technicznego maszyn, ich wydajności oraz sprawdzenie jakości materiałów i wytworzonych produktów, a następnie przetworzenie danych mających wpływ na uzyskane rezultaty oraz wprowadzenie niezbędnych zmian i usprawnień procesów. System Operator OEE pozwala na połączenie ze sterownikami maszyny (PLC) poprzez standard OPC. Co za tym idzie dzięki sterownikom PLC możliwe jest dowolne monitorowanie a nawet sterowanie maszyną i jej pracą z poziomu systemu nadzorującego (MES/OEE).

Monitorowanie efektywności maszyn podczas pracy

Monitorowanie maszyn w zakładzie produkcyjnym za pomocą urządzeń mobilnych pozwala na uzyskanie wielu korzyści dla klientów. Dzięki naszemu pakietowi funkcjonalności możliwe jest śledzenie na bieżąco pracy zasobów produkcyjnych. Dzięki temu możesz w każdej dowolnej chwili i miejscu poznać status maszyn w Twoim przedsiębiorstwie bez konieczności sprawdzania czy angażowania osób trzecich. To znaczne uproszczenie, które pozwala uzyskać większą wydajność oraz sprawność procesów produkcyjnych. Głównym celem systemu Operator OEE (w tym Mobile OEE APP) jest zwiększenie optymalizacji i wydajności pracy maszyn.

Monitorowanie maszyn za pomocą Mobile OEE APP

Zadaniem naszej aplikacji mobilnej Mobile OEE APP jest odpowiednie wsparcie kierownictwa produkcji w monitorowaniu zasobów w celu zwiększenie wydajności. Dzięki zastosowaniu technologii PLC i OPC możliwe jest uzyskanie najwyższej sprawności podczas pracy. W momencie, w którym maszyna ulegnie uszkodzeniu lub przestojowi, wysyłane jest powiadomienie. Które zawiera odpowiednie dane, pozwalające na uzyskanie odpowiedzi o przyczynach związanych ze stanem technicznym. Status maszyn poznasz po kolorze i opisie. Dodatkowo znajdziesz również czas trwania każdego z nich oraz informację o aktualnej produkcji realizowanej jak również kto obsługuje maszynę.

Integracja OPC i PLC jako skuteczne wsparcie wydajności przedsiębiorstw

Koniecznym elementem do pozyskania miarodajnych danych jest stworzenie odpowiednich procedur optymalizacji. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem dla standardowej wymiany danych w przedsiębiorstwach przemysłowych jest system OPC. Celem tych działań jest poprawienie konfiguracji i integracji oraz realizacja zadań w zdecydowanie krótszym czasie, przy jednoczesnym zmniejszeniu poniesionych kosztów. Dlatego też OPC UA ma tylu zwolenników wśród przedsiębiorców.

OPC Unified Architecture (OPC UA)

OPC Unified Architecture (OPC UA) to protokół komunikacyjny zaprojektowany w celu umożliwienia wzajemnej komunikacji różnych typów urządzeń przemysłowych.

Podstawą OPC UA jest OPC Data Access (OPCDA) i Universal Architecture for Data Access (UDA). Pierwsza zapewnia warstwę abstrakcji dla danych w celu zapewnienia ich ujednoliconego widoku, podczas gdy druga zapewnia mechanizm przesyłania tych danych.

OPC Unified Architecture (OPC UA) to protokół komunikacyjny opracowany przez OPC Foundation, który może być używany do monitorowania maszyn. Protokół ten wykorzystuje różne formaty danych, aby zapewnić uniwersalny sposób komunikacji między maszynami i urządzeniami w środowisku produkcyjnym. Celem tego protokołu jest stworzenie warstwy interoperacyjności, która umożliwi komunikację między różnymi typami sprzętu przy minimalnej interwencji człowieka.

PLC (Programmable Logic Controller)

PLC (Programmable Logic Controller) to zautomatyzowany system, który steruje procesem przemysłowym poprzez fizyczny interfejs. Dzięki temu urządzeniu osoba nie musi znajdować się w pobliżu, aby wykonać swoją pracę. Automatycznie zarządza produkcją bez konieczności interakcji z człowiekiem. Jedną z największych zalet korzystania z tego typu systemu jest przyspieszenie produkcji, dając jednocześnie ludziom więcej czasu na inne zadania w firmie lub organizacji. Oprócz przyspieszania produkcji istnieją również różne sposoby, w jakie te systemy mogą pomóc Twojej firmie poprawić ogólną wydajność produkcji towarów lub usług.

 

Nazwa Programmable Logic Controller pochodzi od tego, że sterownik składa się z programowalnej logiki w postaci kodu, która jest przechowywana w jego nieulotnej pamięci. Dla inżyniera lub technika PLC jest niezbędnym narzędziem codziennej pracy. Zapewnia bezpieczeństwo, dokładność i wydajność dla zakładów produkcyjnych.

OEE (Overall Equipment Effectiveness)

OEE (Overall Equipment Effectiveness – całkowita efektywność wyposażenia) jest złożonym wskaźnikiem przeznaczonym do pomiaru wydajności aktywów produkcyjnych i dostarczania informacji na temat całego procesu produkcyjnego, na przykład wydajności linii montażowej. Termin „efektywna produktywność” jest używany do wskazania, że maszyny są wykorzystywane bardziej efektywnie.

OEE jest wskaźnikiem złożonym, który odzwierciedla efektywność pracy zakładu. OEE składa się z czterech komponentów: dostępności, wydajności, jakości i produktywności. Składniki te można mierzyć za pomocą trzech wskaźników: wskaźnik dostępności (AR), wskaźnik wydajności (PR), wskaźnik jakości (QR).

OEE można przedstawić w następujący sposób:

OEE = AR × PR × QR

Monitorowanie i status maszyn

Zastosowanie monitoringu maszyn pozwala na zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego, w tym minimalizację przestojów. Wszystko dzięki śledzonemu w czasie rzeczywistym statusowi maszyn.

Linie produkcyjne zawsze były nękane przez problemy, które przerywają przepływ i wpływają na produktywność, ale teraz, dzięki rozwiązaniom do monitorowania maszyn, można je wykryć i zatrzymać, zanim przerodzą się w problem na większą skalę.

Monitorowanie maszyn umożliwia monitorowanie stanu wszystkich urządzeń podłączonych do systemu i jest szczególnie przydatne w przypadku tych, które są podatne na awarie, takich jak silniki lub zawory.

Narzędzia do monitorowanie statusu maszyn są wykorzystywane w przemyśle wytwórczym w celu poprawy wydajności produkcji. Niektóre z tych narzędzi obejmują PLC i OEE.

PLC (Programmable Logic Controller) to skomputeryzowany system, który steruje procesem przemysłowym poprzez wprowadzanie danych i daje informację zwrotną o stanie maszyn, m.in. minimalizację przestojów. OEE (ogólna wydajność sprzętu) to miernik, który mierzy, jak dobrze sprzęt produkcyjny działa w określonym przedziale czasu. Analizuje jakość, wydajność i dostępność zasobów produkcyjnych.

Skontaktuj się z nami  +48 606 666 827