HomeNasza platformaStatystyczna Kontrola Procesów (SPC)

Statystyczna Kontrola Procesów (SPC)

MONITOROWANIE WAŻNYCH PARAMETRÓW PRODUKCJI

Operator SPC automatycznie zbiera dane z różnych zasobów produkcyjnych. To jednak nie tylko proste narzędzie do monitorowania urządzeń. Moduł statystycznej kontroli procesów (Statistical Process Control – SPC) oferuje jeden punkt dostępu do wszystkich informacji związanych z procesem produkcyjnym

GŁÓWNE KORZYŚCI

Moduł Operator SPC jest osadzony w jednej standardowej aplikacji klienckiej do monitorowania produkcji. Umożliwia użytkownikom dostęp do danych w czasie rzeczywistym, które mogą być wyświetlane bezpośrednio na terminalu operatora maszyny lub w aplikacji mobilnej Operator Mobile APP. Operator SPC może być zastosowany do każdego procesu, w którym można zmierzyć dane wyjściowe produktu (specyfikacje). SPC dodaje wartość, umożliwiając badanie tych fragmentów procesów, które mogą ukrywać źródła zmian w jakości produktu.

Kluczowe korzyści:

 • Stałe monitorowanie wartości procesów w odniesieniu do wartości docelowych i limitów ostrzeżeń/błędów.
 • Automatyczne zapisywanie i agregowanie zbiorów danych związanych z procesem.
 • Identyfikacja i naprawa usterek bez konieczności polegania na domysłach i przypuszczeniach.
 • Dynamiczne ulepszanie możliwości procesowych.
 • Monitorowanie i analiza poszczególnych części procesu produkcyjnego.
 • Koncentracja na działaniach biznesowych i obszarach wymagających poprawy.

Monitorując i kontrolując kluczowe wartości procesu, moduł SPC zapewnia nieprzerwaną produkcję przy wykorzystaniu jej pełnego potencjału. Operator SPC umożliwia optymalizację produkcji poprzez wytwarzanie minimalnej ilości odpadów, produktów wymagających naprawy (re-work) lub odpadu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Współczesny klient stawia usługodawcy coraz wyższe wymagania. Żeby im sprostać, przedsiębiorcy muszą dbać o jakość produkcji swoich produktów lub usług. Statystyczna kontrola procesu to metoda, która w sposób usystematyzowany pomaga ustalić i utrzymać jakość procesów (z jednoczesnym ograniczeniem kosztów produkcji).

Co to jest SPC?

Statystyczna kontrola procesu (ang. SPC – Statistical Process Control) to metoda zarządzania jakością przy użyciu odpowiednich narzędzi statystycznych. Dzięki SPC można zbadać, sprawdzić i zmierzyć proces wytwarzania produktu co daje możliwość na odpowiednio szybką reakcję w przypadku odchyleń od standardu. Głównym narzędziem wykorzystywanym w SPC są karty kontrolne Shewharta, które służą do monitorowania procesu w trakcie jego trwania. Dzięki kartom kontrolnym przy użyciu obiektywnych kryteriów, możliwe jest odróżnienie naturalnej zmienności parametrów procesu od nielosowych zdarzeń przy użyciu statystyki. Stosując karty kontrolne można istotnie poprawić jakość i zwiększyć wydajność procesu.

Jakie korzyści można osiągnąć dzięki SPC?

Kluczowe korzyści wykorzystywania statystycznej kontroli procesu to:

 • wychwycenie i naprawa usterek,
 • poprawa wydajności produkcji,
 • niższe koszty produkcji (ograniczenie zużycia mediów, spadek ryzyka wypuszczenia na rynek wadliwego towaru),
 • optymalizacja czasu cyklu produkcji,
 • bieżąca kontrola wartości procesów.

[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent” up=”6″ down=”6″][qode_accordion style=”toggle”][qode_accordion_tab title=”Krótka historia SPC”][vc_column_text]Walter Shewhart oraz Wiliam Deming uznawani są za ojców SPC. Ten pierwszy już w latach 30 XX wieku zastosował tę metodę w przemyśle motoryzacyjnym. Shewhart odnotował, że procesy naturalne zachowują się inaczej niż procesy przemysłowe i nie mogą być jednoznacznie charakteryzowane przez rozkład Gaussa (jeden z najważniejszych rozkładów prawdopodobieństwa). Opracował więc innowacyjne narzędzia i metody do sterowania procesami przemysłowymi.

W latach 50 i 60 XX wieku metodę SPC skutecznie rozpropagował William Deming. Swoją wiedze przekazywał on w powojennej Japonii, na jej podstawie Japończycy zbudowali potężną gospodarkę. Zachodnie przemysły zainteresowały się metodologią Deminga dopiero w latach 80 XX wieku.

Statystyczna kontrola procesu jest metodą wykorzystywaną do dzisiaj na całym świecie najczęściej w przemyśle produkcyjnym.

Jakie są korzyści ze stosowania Statystycznej Kontroli Procesu (SPC)?

Statystyczna kontrola procesu (SPC) to zestaw narzędzi, które pomagają zidentyfikować źródła zmienności w procesie i podjąć działania korygujące w celu zmniejszenia lub wyeliminowania tych zmienności.

Niektóre branże wykorzystują SPC do kontroli jakości, podczas gdy inne do identyfikowania pierwotnych przyczyn problemów.

Można go wykorzystać do sprawdzenia, czy w procesie produkcyjnym zaszły jakieś zmiany, które mogą mieć wpływ na terminy dostaw lub jakość produktu.

Dlaczego ważne jest stosowanie Statystycznej Kontroli Procesu (SPC)?

Statystyczna kontrola procesu (SPC) jest statystyczną metodą analizy i kontroli procesów w celu uczynienia ich bardziej przewidywalnymi.

SPC pomoże poprawić wyniki organizacyjne poprzez zapewnienie, że proces produkcji jest zarządzany w taki sposób, że spełnia wymagania i oczekiwania klientów przez cały czas.

Nierównomierne rozmieszczenie produktów przeznaczonych do sprzedaży na przykład na półce, na linii produkcyjnej lub w magazynie może być zidentyfikowane i skorygowane za pomocą SPC.

Jakie są niektóre narzędzia lub techniki, które mogą być wykorzystane do wdrożenia SPC / Statystycznej Kontroli Procesu?

Statystyczna kontrola procesu / SPC jest techniką, która może być wdrożona w celu zapewnienia, że proces jest stabilny, przewidywalny i wydajny.

Jedną z najbardziej popularnych technik wdrażania statystycznej kontroli procesu jest wykorzystanie wykresów kontrolnych. Wykresy kontrolne są wykorzystywane do monitorowania jakości lub wydajności danego procesu. Dostarczają one również informacji o tym, jak dane odnoszą się do średniej lub tendencji centralnej. Inne techniki obejmują:

– Diagramy przyczynowo-skutkowe

– Tabele predykcji

– Wykresy szeregów czasowych

OPERATOR SYSTEMS A/S

Vandtårnsvej 62A, 1B
2860 Søborg
Dania 🇩🇰
operatorsystems.com

OPERATOR SYSTEMS A/S w Polsce:

ul. Dworska 23/46
30-314 Kraków
Polska 🇵🇱

Operator OEE → Monitoring efektywności i terminale MES.
Quality → Zaawansowane narzędzia wspierające Zarządzanie Jakością.
Maintenance → Reakcja na problemy i planowanie zadań Utrzymania Ruchu.

Operator Systems A/S 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.