BlogNewsUpdated Version of Operator Dashboards & Analytics

Updated Version of Operator Dashboards & Analytics

We would like to introduce an updated version of our Dashboard and Analytic module. This improved version includes a redesigned layout; this layout displays a better overview on Key Performance Indicators, including equipment performance. With this updated version, it is now also easier to view the status of each particular machine.

The new version also includes a “what if” functionality, which makes it easy to see how adjustments in KPIs could improve performance.

 

“What If” Analysis
Below is a depiction of a “what if” analysis, simulating how adjustments in KPIs could improve performance:

 

 Dodaj komentarz

OPERATOR SYSTEMS A/S

Vandtårnsvej 62A, 1B
2860 Søborg
Dania 🇩🇰
operatorsystems.com

OPERATOR SYSTEMS A/S w Polsce:

ul. Dworska 23/46
30-314 Kraków
Polska 🇵🇱

Operator OEE → Monitoring efektywności i terminale MES.
Quality → Zaawansowane narzędzia wspierające Zarządzanie Jakością.
Maintenance → Reakcja na problemy i planowanie zadań Utrzymania Ruchu.

Operator Systems A/S 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.