HomeSerwis

Serwis

ZSYNCHRONIZUJ ZARZĄDZANIE SERWISEM Z PRODUKCJĄ, MAGAZYNAMI I JAKOŚCIĄ

Moduł Operator Maintenance umożliwia bardziej skuteczne zarządzanie serwisem, co pozwala minimalizować zakłócenia i maksymalizować czas produkcyjny w środowisku produkcyjnym. Uzyskaj bezprecedensowy wgląd w czasie rzeczywistym w czynności zarządzania serwisem, żeby lepiej zarządzać pracą, częściami zamiennymi, wpływem napraw na harmonogramy produkcji, jakościąi innymi czynnikami związanymi z realizacją napraw.Moduł serwisowy jest w pełni zintegrowany z innymi funkcjami rozwiązania Operatora.

Oferuje wyjątkową możliwość synchronizacji napraw serwisowych z produkcją, a także wspomaga przepływ informacji między tymi dwoma obszarami.

Powiadomienia i alarmy w postaci e-maili, SMSów, tablic czytników czy sygnałów świetlnych, informują ekipę mechaników o potencjalnych problemach zanim zaczną one generować koszty.

Cel

Celem wdrożenia profilaktycznej obsługi serwisowej Operatora jest posiadanie tylko jednej aplikacji na hali produkcyjnej, z której korzysta zarówno zespół produkcyjny, jak i serwisowy.

Moduł obejmuje następujące funkcje:

  • Dostarczenie listy zleceń dla obsługi serwisowej, w tym list kontrolnych, instrukcji, itp.
  • Zbieranie i przekazywanie instrukcji roboczych, specyfikacji kalibracyjnych i śledzenie sprzętu, pracy, narzędzi i części zamiennych
  • Synchronizacja produkcji, kontroli jakości i innych procesów związanych z serwisowaniem
  • Tworzenie nowych zleceń naprawczych / serwisowych na podstawie statusu pracy maszyny lub działań kontrolnych
  • Raportowanie zleceń serwisowych, np. start/stop, czas pracy, części zamienne

SZYBKIE I BEZPROBLEMOWE ZARZĄDZANIE PRACAMI SERWISOWYMI

Moduł serwisowy Operatora można zsynchronizować z istniejącymi systemami, np. ERP, żeby płynnie integrować plany i harmonogramy konserwacji z przebiegiem działań produkcyjnych. Synchronizacja zwiększy funkcjonalność systemów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie.

W Operator Systems zdajemy sobie sprawę z dużego zapotrzebowania na możliwość monitorowania zakładu produkcyjnego za pomocą urządzeń mobilnych. Idąc za tym trendem, nasz zespół opracował nową aplikację mobilną Operator Maintenance. Aplikacja przeznaczona jest dla personelu technicznego odpowiedzialnego za naprawy i serwisowanie urządzeń w hali produkcyjnej. Korzystający z niej inżynierowie serwisowi będą informowani o zadaniach konserwacyjnych zgłoszonych przez pracowników hali produkcyjnej.

Funkcjonalności rozwiązania mobilnego Maintenance:

  • Rozwiązanie typu workflow umożliwiające operatorom liniowym wezwanie natychmiastowej pomocy. Nie trzeba dzwonić lub wysyłać e-maila do ekipy technicznej. Serwisanci natychmiast otrzymają powiadomienie na urządzenie mobilne i będą mogli rozpocząć proces naprawy.
  • Operatorzy, planiści i kierownicy mogą monitorować postęp wszystkich zadań związanych z naprawą lub serwisowaniem.
  • T• System będzie rejestrował, który pracownik techniczny jest odpowiedzialny za rozwiązanie problemu i ile czasu na to poświęca. Ponadto, aplikacja wyświetla szczegółowe dane statystyczne w celach raportowania.

Aplikacja Mobile Maintenance zawiera listę zadań (workflows) inicjowanych z poziomu operatora maszyny lub zlecenia serwisowego. Z tej listy inżynierowie mogą raportować postęp w realizacji zadania oraz informować użytkowników hali produkcyjnej, planistów i kierowników, jaki jest oczekiwany czas realizacji zlecenia i czas jego zakończenia. Aplikacja Operator Maintenance jest w pełni zintegrowana z modułami workflow i maintenance.

INTELIGENCJA JAKOŚCIOWA

Rozwiązanie Operator Quality Intelligence zapewnia pojedynczy widok danych dotyczących jakości. Dzięki temu można ustalić priorytety działań mających na celu ciągłe podnoszenie jakości produktów, procesów i całej działalności. Quality Intelligence pomaga w identyfikacji, badaniu i rozwiązywaniu kluczowych problemów jakościowych, takich jak nadmierny poziom odpadów, słabe wyniki dostawców, niezgodności produktów lub zmienność procesów produkcyjnych.

Jest to kompletne rozwiązanie analityczne typu end-to-end, z szeroką gamą raportów, które można wykorzystać do rozwiązania najbardziej palących problemów związanych z jakością. Wszystkie raporty mogą być wykonywane przez działy produkcji, QA, laboratorium lub inne.

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ O UTRZYMANIU RUCHU

Na czym polega utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym?

Utrzymanie ruchu to wszystkie procesy i działania podejmowane na rzecz zwiększenia wydajności produkcji. Zgodnie z tradycyjnym rozumieniem tego terminu utrzymanie ruchu polega przede wszystkim na zapewnieniu poprawnego działania maszyn wykorzystywanych do celów produkcyjnych. Obejmuje to między innymi ich regularne przeglądy, konserwację, a w razie wystąpienia awarii – naprawy. Równie istotne jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu wyszkolenia specjalistów – niekompetentny pracownik może doprowadzić do usterki, co poskutkuje zatrzymaniem produkcji i kosztownym przestojem. Utrzymanie ruchu to jedna z kluczowych kwestii w przedsiębiorstwie.

Przeglądy i remonty to nie wszystko

Oprócz organizacji szkoleń i regularnych działań konserwacyjnych równie ważne jest przyjęcie i wdrożenie odpowiedniej strategii. Strategia wspomagająca efektywne utrzymanie ruchu definiuje metody określania potrzeb oraz działania, które należy podjąć, aby umożliwić sprawną, pozbawioną przerw pracę. Przykładem może być strategia predykcyjna, polegająca na dokonywaniu prognoz stanu sprzętu poprzez ciągłą analizę wskaźników technicznych dotyczących np. eksploatacji surowców. Pozwala to na precyzyjne ustalenie, jak często potrzebne są działania zaradcze, takie jak przeglądy czy naprawy, co ułatwia efektywne alokowanie zasobów przedsiębiorstwa.

Narzędzia informatyczne pomogą usprawnić produkcję

Współczesne zakłady produkcyjne są na tyle złożone, że trudno wyobrazić sobie utrzymanie ruchu bez zastosowania specjalistycznych narzędzi informatycznych. Przykładem mogą być rozwiązania proponowane przez firmę Operator. Zapewniają one nie tylko możliwość sprawnego śledzenia wskaźników KPI, ale także szybkie wykrywanie i reakcję na problemy. Jak również zautomatyzowane przygotowywanie analiz pozwalających na zdiagnozowanie źródeł usterek. Dodatkową zaletą jest możliwość porównania bieżących danych do danych historycznych, dzięki czemu można sprawdzić, czy i kiedy występowały odstępstwa od przyjętych norm. Innym atutem rozwiązań oferowanych przez Operatora jest możliwość integracji z innymi systemami stosowanymi w przedsiębiorstwie.[/vc_column_text][qode_accordion style=”toggle”][qode_accordion_tab title=”Utrzymanie ruchu – więcej informacji”][vc_column_text]

Utrzymanie ruchu (tzw. Maintenance) jest cennym wsparciem Działu Produkcji. Jest to całokształt działań i procesów, których nadrzędnym celem jest zapewnienie maksymalnej efektywności maszyn oraz urządzeń i dotyczy wielu działań podejmowanych w firmach produkcyjnych, których podstawowym celem jest zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych.

Utrzymanie ruchu odgrywa ważną rolę w procesie produkcyjnym, ponadto ma również wpływ na bezpieczeństwo w zakładzie.

OPERATOR SYSTEMS A/S

Vandtårnsvej 62A, 1B
2860 Søborg
Dania 🇩🇰
operatorsystems.com

OPERATOR SYSTEMS A/S w Polsce:

ul. Dworska 23/46
30-314 Kraków
Polska 🇵🇱

Operator OEE → Monitoring efektywności i terminale MES.
Quality → Zaawansowane narzędzia wspierające Zarządzanie Jakością.
Maintenance → Reakcja na problemy i planowanie zadań Utrzymania Ruchu.

Operator Systems A/S 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.