HomeNasza platformaZapewnianie jakości

Zapewnianie jakości

SPEŁNIAJ WYMAGAŃ JAKOŚCIOWE KLIENTA

Producenci z wielu branż stoją przed wspólnym wyzwaniem, jakim jest sprostanie coraz wyższym standardom jakości. Wobec coraz bardziej złożonych produktów i coraz nowszych technologii konieczne jest nowe podejście do zarządzania i kontroli jakością, jak na przykład wprowadzenie Six Sigma (Sześć Sigma).

Wiele przedsiębiorstw wdraża standardowe metody zarządzania jakością, takie jak Six Sigma czy ISO 9000, albo stosuje inne praktyki jakościowe w celu zmniejszenia kosztów, skrócenia czasu realizacji cyklów produkcyjnych oraz poprawy ogólnej jakości produktu i procesów.

DOSTARCZAJ KLIENTOM OCZEKIWANĄ JAKOŚĆ

Operator Systems pomoże Ci sprostać rosnącym wymaganiom jakości owym dzięki funkcji Operator Quality Assurance (QA), będącej częścią ujednoliconego rozwiązania Operator. Moduł został zaprojektowany w celu sprawnego przeprowadzania kontroli jakości produkcji. Dzięki Operatorowi dane są nie tylko dostępne, ale także widoczne.

Operator QA eliminuje zbędne czynności i tworzy elektroniczny proces zarządzania jakością, który pomaga osiągać wysoką wydajność i jakość w codziennej produkcji. Funkcjonalność opracowywana jest w ścisłej współpracy z klientem i opiera się na rygorystycznych wymaganiach jakościowych w przemyśle spożywczym, których przestrzeganie jest korzystne także dla większości pozostałych branż.

QA dokumentuje jakość wytwarzanych produktów zgodnie z wymaganiami określonymi przez klientów, organy nadzoru i standardy wewnętrzne.

Proces zapewniania jakości (QA) jest określony przez szereg inspekcji i obowiązkowych zatwierdzeń, co daje gwarancję, że podczas procesu produkcyjnego przestrzegane są wszystkie wymagania dotyczące jakości.

Zapewnienie jakości (QA) obejmuje przygotowywanie specyfikacji testowych i przykładowych planów dla każdego produktu, testowanie próbek w fazie produkcji i ich raportowanie oraz pobieranie próbek do testów laboratoryjnych.

.

SPRAWNA REALIZACJA PRODUKCJIW CELU ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW KONTROLI JAKOŚCI

Moduł zapewnienia jakości integruje się z istniejącymi systemami ERP i PLM w stopniu, jaki nie jest łatwy do osiągnięcia w przypadku innych rozwiązań, tym samym zapewniając spójność wskaźników jakości w całym przedsiębiorstwie. Możesz być pewny, że Twój program jakościowy będzie konsekwentnie realizowany w całym przedsiębiorstwie, czego rezultatem będzie lepsza jakość produkcji w toku (Work-in-Process), gotowych wyrobów oraz procesów produkcyjnych.

Operator QA zastępuje skomplikowany i oparty na papierowej dokumentacji proces kontroli jakości zintegrowanym elektronicznym procesem, który pomaga zwiększyć wydajność i jakość codziennej produkcji.

QUALITY INTELLIGENCE

Operator Quality Intelligence umożliwia pojedynczy, całościowy wgląd w dane dotyczące jakości. Możesz ustalać kolejność działań zmierzających do ciągłego podnoszenia jakości produktów, procesów i ogólnej działalności przedsiębiorstwa. Quality Intelligence pomoże Ci zidentyfikować, zbadać i rozwiązać kluczowe problemy związane z jakością, takie jak zbyt duża ilość odpadów, słaba skuteczność dostawcy, nieprawidłowości produktu lub zmienność procesu produkcyjnego.

To kompletne, kompleksowe rozwiązanie analityczne oferujące szeroką gamę raportów, które można wykorzystać do rozwiązywania najbardziej palących problemów dotyczących jakości. Raporty mogą być wykorzystywane zarówno przez dział produkcji, dział zapewniania jakości, laboratorium kontroli jakości.

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ

Kontrola jakości w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Kontrola jakości to nieodłączny element w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, należy podkreślić, że kontrola jakości jest niezbędnym elementem realizacji procesu wytworzenia od projektu aż po finalny produkt dostarczony do klienta. Jest to pojęcie bardzo szerokie – kontrola jakości często jest rozumiana jako ogół metod i procedur wykonywanych przez specjalne działy w organizacji, których celem jest zmierzenie oraz przetestowanie wybranego (jednego bądź kilku) parametru produkowanego produktu. Należy jednak pamiętać, że proces kontroli jakości trzeba realizować na każdym etapie produkcji – od przyjęcia materiałów po dostawę do klienta końcowego. Prawidłowo przeprowadzona kontrola jakości w przedsiębiorstwie pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie są najważniejsze słabości w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa. Do branż, w których kontrola jakości jest szczególnie ważna, należą między innymi:

  • branża spożywcza,
  • branża motoryzacyjna,
  • branża opakowaniowa.

W ramach kontroli jakości w nowoczesnych przedsiębiorstwach wykorzystuje się między innymi sposoby działania zgodne z założeniami QA oraz metody Six Sigma.

Kontrola produktu jako ważny elementy produkcji

Weryfikacja produktu oraz system kontroli jakości i produkcji na danym etapie kontrolnym jest ważnym czynnikiem dbania o prawidłową jakość danego towaru. Konkretna rzecz na przykład tworzona w danej fabryce powinna przejść przez technologiczny proces jakości, by w razie jakichkolwiek błędów móc wykryć stan uszkodzenia takiego produktu i podjąć odpowiednie metody w celu uzyskania zadowalającego efektu jakościowego. Oczywiście wiąże się to w zależności od danego wyrobu z zastosowaniem odpowiedniej metodyki kontroli. Powinna ona być przeprowadzana rzetelnie i być zawsze udokumentowana. W nowoczesnych fabrykach stosuje się specjalistyczne systemy do prowadzenia kontroli produkcji. Pozwala to uzyskać zadowalające rezultaty jakościowe, a także sprostać zapotrzebowaniu na dany produkt na rynku. Wprowadzenie kontroli jakości w danej firmie zwiększa pewność, że dany towar przechodzący przez poszczególne procesy jakościowe spełni końcowe oczekiwane rezultaty. W związku, z czym będzie on finalnym produktem posiadającym wysoką jakość i w ten sposób również sprosta oczekiwaniom klientów. Pozwoli to także uniknąć wadliwych pojedynczych, a także całych partii towarów. W związku z tym dany producent towarów będzie w stanie zminimalizować koszty wynikające z wycofania wadliwego produktu z rynku i dostarczenie w zamian nowego sprawnego.

Jak wygląda system kontroli produkcji?

System kontroli produkcji opiera się na monitorowaniu poszczególnych procesów jakościowych. Posiada zaplanowany cykl sprawdzania danych elementów danej jednostki. Zaawansowany system kontroli produkcji jest wyposażony w odpowiednie moduły, które służą przede wszystkim do gromadzenia danych oraz ich analizy. Analiza skupia się na kluczowych aspektach danego procesu jakościowego branego pod uwagę przez konkretne przedsiębiorstwa. Szczegółowa analiza pomaga w przyszłości opracować jeszcze lepsze wykrywanie defektów w procesje jakościowym. System kontroli produkcji umożliwia także automatyczną klasyfikację błędów. Taki kontrolny moduł błędów można już w łatwy sposób zintegrować z systemami informatycznymi danej jednostki przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Dlatego też w wielu firmach nowoczesny system kontroli produkcji bazujący na informatycznych i elektronicznych programach, modułach pomaga zapewnić sprawny proces kontroli produkcji i zminimalizować ryzyko wystąpienia defektu w procesje produkcyjnym.

Dlaczego kontrola jakości w sektorze przemysłowym jest tak ważna?

Firmy z sektora przemysłowego muszą być w stanie szybko reagować na zmiany na rynku. Oczekiwania klientów stają się coraz bardziej wygórowane, zwłaszcza jeśli chodzi o elastyczne podejście do ich potrzeb lub szybkość ich zaspokajania. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorcy muszą polegać na niezawodnej i co ważne – terminowej kontroli jakości.

Oczywistą korzyścią z wdrożenia precyzyjnej kontroli jakości w firmie jest pewność, że na rynek trafią produkty spełniające wszystkie oczekiwania klientów. Ma to jednak również pewne zalety. Zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia nie tylko pojedynczych wadliwych egzemplarzy, ale i całych ich partii. W efekcie unika się wydatków związanych z wyjściem z rynku i zastąpieniem go nowymi produktami, wolnymi od wad. Dzięki skupieniu się na dokładnej weryfikacji jakości zmniejsza się również niebezpieczeństwo przestojów linii produkcyjnych generujących potencjalne straty.

Six Sigma

Six Sigma to zestaw strategii biznesowych, praktyk i narzędzi do zarządzania i doskonalenia wszystkich aspektów procesów firmy.

Six Sigma została wprowadzona w latach 80. w Motoroli, następnie zaś zyskała uznanie na całym świecie.

Filozofia Six Sigma polega na identyfikowaniu i eliminowaniu defektów (błędów) w dowolnym procesie, stosując systematyczną metodologię. Celem jest wytwarzanie wysokiej jakości produktów lub usług przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i czasu realizacji. Ostatecznym celem Six Sigma jest tworzenie procesów bez błędów.

Typowy projekt Six Sigma zaczyna się od stworzenia planu projektu DMAIC (Definiuj, mierz, analizuj, ulepszaj i kontroluj), który identyfikuje wymagania klienta i cele dla procesu. Następnym krokiem jest zmierzenie, jak dobrze proces spełnia te wymagania; daje to dane, które można wykorzystać do obliczenia zdolności procesu

Kiedy wybrać Lean, a kiedy skorzystać z Six Sigma?

Podejście Six Sigma to system, który jest zwykle używany przez duże korporacje w celu usprawnienia procesów produkcyjnych. Lean to z kolei metoda doskonalenia procesów biznesowych z naciskiem na produkcję towarów i usług.

Podejście Lean zostało opracowane w Japonii i od dziesięcioleci jest stosowane w różnych branżach na całym świecie. Metoda Six Sigma została spopularyzowana w Ameryce Północnej dopiero po latach 90. XX wieku.

Duża różnica między tymi dwoma podejściami polega na tym, że Lean koncentruje się na doskonaleniu procesów, podczas gdy Six Sigma koncentruje się na kontroli jakości.

QA (Quality Assurance)

Istotnym pojęciem z zakresu kontroli jakości jest QA (z ang. quality assurance, czyli zapewnianie jakości). Przez QA rozumie się takie działania testujące, które są prowadzone w celu zapewnienia zgodności parametrów produkowanego produktu z wymaganiami określonymi przez klienta. Ważne jest, by QA cechowała planowość oraz systematyczność – tylko wtedy możliwe będzie spełnienie wymagań klienta oraz budowanie trwałych relacji biznesowych. Ponadto, prawidłowo zrealizowane QA pozwala działać w sposób prewencyjny, zapobiegając powstawaniu wad w powstającym produkcie. W ostatnich latach metodyka QA jest szczególnie popularna w branży IT.

OPERATOR SYSTEMS A/S

Vandtårnsvej 62A, 1B
2860 Søborg
Dania 🇩🇰
operatorsystems.com

OPERATOR SYSTEMS A/S w Polsce:

ul. Dworska 23/46
30-314 Kraków
Polska 🇵🇱

Operator OEE → Monitoring efektywności i terminale MES.
Quality → Zaawansowane narzędzia wspierające Zarządzanie Jakością.
Maintenance → Reakcja na problemy i planowanie zadań Utrzymania Ruchu.

Operator Systems A/S 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.