BlogBlogJak można zrealizować prawdziwą wizję LEAN?

Jak można zrealizować prawdziwą wizję LEAN?

W dzisiejszych czasach firmy produkcyjne muszą dostosowywać się do coraz bardziej wymagającego otoczenia. Globalizacja, redukcja kosztów i ciągła potrzeba wprowadzania nowych produktów zmusza producentów do ciągłego doskonalenia procesu produkcyjnego. To właśnie w tym kontekście większość firm inicjuje kultury i programy Lean, aby stać się bardziej konkurencyjnymi.

Koncepcja Lean jest dobrze znana od wielu lat – w skrócie: Lean pomaga nam wytworzyć właściwy produkt we właściwym czasie i dostarczyć go klientowi dokładnie w tym momencie, w którym go potrzebuje, przy możliwie ograniczonych zasobach.

Odkąd strategia Lean stała się popularna, wiele firm zaczęło wdrażać te techniki ręcznie, bez wsparcia IT. Niestety – jak możemy przeczytać w Przewodniku Inicjatywy Strategicznej MESA Lean Manufacturing – „rezultaty były czasami tak pomyślne, że wielu beneficjentów kwestionowało potrzebę stosowania technologii informatycznych we wdrożeniach Lean”.

Prawda jest taka, że ręczne techniki Lean przyniosą pewne wczesne korzyści, ale wdrożenie Lean bez technologii jest mało prawdopodobne do utrzymania i nie będzie skalować się w celu osiągnięcia przedsiębiorstwa Lean.”

Dzięki najnowocześniejszym systemom realizacji produkcji (MES) lub systemom zarządzania operacjami produkcyjnymi (MOM), producenci mogą obecnie uzyskać wgląd w cały łańcuch dostaw, od źródła do konsumpcji. Producenci wdrażający te technologie i dążący do uzyskania w pełni szczupłego systemu będą mogli zaobserwować dodatkowe korzyści biznesowe.

Współczesne systemy MES/MOM łączą w sobie takie technologie jak Internet, usługi sieciowe, XML, identyfikacja radiowa (RFID) i inne technologie warsztatowe działające w czasie rzeczywistym, które umożliwiają monitorowanie i zarządzanie wszystkimi aspektami procesu realizacji łańcucha dostaw.

Najnowocześniejsze systemy produkcyjne (MES lub MOM) wspierają wdrażanie strategii LEAN poprzez:

 • Eliminację zbędnych czynności – automatyzację zamawiania zadań i gromadzenia danych w celu utrzymania koncentracji personelu na bezpośrednich działaniach przynoszących wartość dodaną.
 • Eliminację marnotrawstwa poprzez wprowadzenie realizacji procesu produkcyjnego bez użycia papieru oraz np. rejestrowanie braków i przeróbek.
 • Integracja systemów w działach rozwoju/inżynierii produktu, operacji, magazynu i jakości może znacznie usprawnić procesy, eliminując ręczne czynności i czas stracony na takie działania, jak oczekiwanie na przejście przez proces zatwierdzania dokumentacji.
 • Zapewnienie widoczności w czasie rzeczywistym statusu i problemów na linii produkcyjnej w celu wspierania decyzji w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji przepływu i rozwiązywania problemów. Lean w dużym stopniu zależy od dokładności i terminowości danych wytwarzanych i gromadzonych podczas procesów produkcyjnych, w tym czasu sprawności maszyn, czasu cyklu procesu lub dni zapasów WIP. Dane te są krytyczne dla ciągłego doskonalenia procesu, a tym samym całego procesu realizacji łańcucha dostaw.
 • Umożliwienie przepływu jednej sztuki poprzez zniwelowanie potrzeby łączenia wielu jednostek w jedno zlecenie robocze w celu zmniejszenia formalności i harmonogramowania.
 • Poprawa zapewnienia jakości. Kwestie jakości zostały zidentyfikowane jako główne źródło marnotrawstwa czasu i materiałów. Systemy MOM z modułami QA pomagają w wysiłkach zmierzających do poprawy jakości, w tym:
 1. Automatyzacja inspekcji i zbierania danych
 2. Alerty w czasie rzeczywistym dla sytuacji poza kontrolą w oparciu o analizę statystyczną
 3. Systematyczne egzekwowanie zasad pobierania próbek i audytów
 4. Śledzenie działań korygujących.
 5. Systemy produkcyjne mogą również egzekwować standardowe dyscypliny i praktyki pracy, w tym sekwencje produkcyjne, metody produkcji, instrukcje pracy oraz kontrole jakości i bezpieczeństwa.
 6. Nowoczesne systemy MOM integrują również logistykę (w tym światową) z realizacją produkcji. Integracja ta ułatwia proces „Just-in-Time pull”.
 7. Dzięki pełnej widoczności i wyspecjalizowanym, wysoce konfigurowalnym systemom powiadamiania, niektóre systemy MES mogą być skonfigurowane do podnoszenia alarmów w oparciu o reguły i natychmiastowego sygnalizowania problemów w czasie rzeczywistym.

Wiele programów Lean skupia się wyłącznie na poprawie procesu produkcyjnego, ale techniki Lean mogą być również stosowane w innych obszarach przedsiębiorstwa. Na przykład, wyjście procesu produkcyjnego (wyroby gotowe) może być naturalnie zdefiniowane jako wejście (odbiór zapasów) procesu dystrybucji. Tylko odpowiednie wykorzystanie technologii może zbudować mosty międzyfunkcjonalne wymagane do połączenia wielu procesów.

Innymi słowy – jeśli naprawdę chcesz uzyskać zwrot z inwestycji w inicjatywę Lean – użyj systemu MES lub MOM, aby ją wesprzeć i zapewnić, że wskaźniki KPI Lean będą utrzymywane przez długi czas.

Tommy V. LarsenDodaj komentarz

OPERATOR SYSTEMS A/S

Vandtårnsvej 62A, 1B
2860 Søborg
Dania 🇩🇰
operatorsystems.com

OPERATOR SYSTEMS A/S w Polsce:

ul. Dworska 23/46
30-314 Kraków
Polska 🇵🇱

Operator OEE → Monitoring efektywności i terminale MES.
Quality → Zaawansowane narzędzia wspierające Zarządzanie Jakością.
Maintenance → Reakcja na problemy i planowanie zadań Utrzymania Ruchu.

Operator Systems A/S 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.