HomeManufacturing Intelligence

Manufacturing Intelligence

PEŁNA PRZEJRZYSTOŚĆ PRODUKCJI DLA LEPSZEJ KONTROLI

W wielu zakładach produkcyjnych środowisko IT to mieszanina wielu źródeł danych. Aplikacje działają w izolacji i dostarczają różne dane z realizacji procesu produkcyjnego. Kierownicy produkcji często mają problem z uzyskaniem wglądu w wydajność zakładu z powodu rozproszenia danych. Wiele ważnych danych pochodzi z arkuszy kalkulacyjnych Excel, aplikacji SCADA, systemów opartych o papierową dokumentację i z innych osobnych rozwiązań.

Najwyraźniej potrzebne jest jedno spójne rozwiązanie, które pozwoli Ci zobaczyć i zrozumieć, co ogranicza wydajność fabryki.  Operator Dashboard and Analytics to inteligentne rozwiązanie, które gromadzi i agreguje dane z różnych źródeł. Dostarcza wiele różnych raportów, umożliwiając Ci pełny przegląd Twoich przedsiębiorstw produkcyjnych.

System Operator integruje i uzupełnia wszystkie dane produkcyjne w jednym połączonym rozwiązaniu IT. Pojawia się dodatkowa warstwa spajające pomiędzy systemem ERP a systemami na poziomie hali produkcyjnej. System obejmuje procesy w obszarze produkcji i wpływa na cały łańcuch dostaw, dystrybucję, zapewnienie jakości i konserwację.

POBIERZ DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI ZASOBÓW

[/vc_column_text][vc_separator type=”transparent” up=”6″ down=”6″][vc_column_text]W skład modułu Operator OEE wchodzi rozwiązanie Machine Intelligence, które służy do obliczania i prezentacji podstawowych wskaźników KPI z produkcji (tzw. Production KPI), dzięki temu moduł dostarcza cały wachlarz korzyści operacyjnych. Większa responsywność oznacza, że możesz szybciej identyfikować i reagować na odchylenia w produkcji, co prowadzi do zwiększenia jej wydajności.

Operator Machine Intelligence gromadzi informacje o wydajności maszyny i daje Ci pełną kontrolę poprzez kokpit produkcji –Operator Dashboard. Dzięki temu łatwiej znajdziesz, zrozumiesz i przeanalizujesz istotne dane. Operator Dashboard gromadzi kilka różnych raportów na jednym ekranie, wyświetlając dane jako tabele przestawne, wykresy lub liczniki. Dzięki temu interfejs jest bardziej intuicyjny i przyjazny dla użytkownika niż tradycyjne raporty.

ANALIZA PRODUKCJI I WSKAŹNIKI PRODUKCJI – DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ

Zarządzanie produkcją jest jednym z cięższych zajęć menedżera lub kierownika produkcji. Wiele czynników należy brać pod uwagę, dodatkowo wiele przeszkadza lub utrudnia to zadanie. Złożoność procesów różnorodnych produkcji sprawia, że trudno opracować odpowiedni system, aby analiza produkcji była efektywna. Kluczowe wskaźniki produkcji (Production KPI) pomagają w przygotowaniu raportów i analiz na ten temat, jednak zajmuje to sporo czasu. Wskaźniki produkcji takie jak COPQ – koszt złej jakości, OEE – całkowita efektywność wyposażenia, ECP – efektywność czasu pracy czy sporządzenie innych audytów pracy są niezbędne do obserwowania rozwoju produkcji oraz unikania problemów w przyszłości. Odpowiednie opracowanie każdego wskaźnika i jego analiza, uzupełnienie danych w programie Exel lub innym programie zajmuje jednak cenny czas menedżera, który mógłby wykorzystać go w inny sposób. Analiza produkcji przy użyciu wskaźników produkcji pozwala na odciążenie menadżera.

Aby analiza produkcji była łatwiejsza i sprawniejsza powstało wiele programów i aplikacji typu Manufacturing Intelligence. Pomagają one w utrzymaniu wszystkich niezbędnych danych, obliczają rezultaty, analizują, przedstawiają końcowe efekty. W dzisiejszych czasach to ogromne wsparcie pracy kierownictwa, szczególnie kiedy procesy produkcyjne są tak złożone i obszerne, że nie wystarczy obliczenie podstawowych wskaźników produkcji. Aby zapewnić ciągłe doskonalenie produkcji i lepsze jej wyniki potrzebna jest obszerna analiza wszystkich Production KPI.

KPI z ang.: Key Performance Indicators, kluczowe wskaźniki efektywności. Jak sama nazwa wskazuje, są istotne do prawidłowego rozwoju firmy w danym kierunku i analizy produkcji. Moduły czy też systemy Manufacturing Intelligence optymalizuje ten proces. Wspomaga badanie aktualnej sytuacji, kończąc cały proces rozległymi wnioskami przedstawionymi w jasny i czytelny sposób. Istotne w tym rozwiązaniu jest to, że wszystkie niezbędne elementy analizy produkcji mamy w jednym miejscu. Nie ma potrzeby korzystania z innych pomocniczych programów. Połączenie aplikacji z systemem hali produkcyjnej jest łatwym i bardzo pomocnym rozwiązaniem, ponieważ większość danych jest automatycznie pobierana w systemu.

Nie od dziś wiadomo, że szczegółowa obserwacja pomaga zminimalizować wystąpienie problemów w przyszłości. Oznacza to, że analiza wyników produkcji może pokazać drobne anomalie czy wahania wskaźników produkcyjnych. Dzięki temu, w porę można eliminować drobne trudności oraz uniknąć dużych problemów, które mogłyby się pojawić w przyszłości.

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)

Kluczowe wskaźniki wydajności (w skrócie KPI od Key Performance Indicator) są mierzalne w celu lepszego zrozumienia sukcesu lub porażki określonego projektu. Wskaźniki Production KPI są stosowane do analizy produkcji i używane, gdy trzeba zrozumieć, ile pracy zostało wykonanej, ile czasu pozostało i ogólną wydajność, aby zapewnić cenny wgląd w przyszłe projekty.

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) służą do pomiaru postępów w Twoim projekcie. Pomagają Ci określić, czy jesteś na dobrej drodze do dotrzymania terminu i co wymaga poprawy, zanim będzie za późno. Dostarcza informacji o tym, skąd mogą pochodzić potencjalne problemy i co można z nimi zrobić.

KPI to mierniki ilościowe, które informują o wydajności firmy. Służą do analizy produkcji i tego, jak skutecznie organizacja realizuje swoje cele.

Production KPI jest zwykle miarą wydajności, która została zdefiniowana przez kierownictwo firmy. Może mieć charakter jakościowy lub ilościowy i reprezentuje jeden lub więcej aspektów działalności.

Wskaźniki produkcji

Termin „wskaźniki produkcji” odnosi się do tradycyjnych wskaźników wydajności produkcji stosowanych w zarządzaniu do pomiaru i kontroli produkcji jak na przykład Production KPI.

Niektóre z najważniejszych wskaźników produkcji to: wydajność (liczba produktów zrealizowanych w danym okresie czasu), wydajność, wskaźnik obrotu zapasami, koszt jednostkowy produkcji i złom (liczba wad i błędów) z ogólnej liczby produktów.

Ponadto, we wskaźnikach produkcji defekty i błędy są często wykorzystywane jako mierniki jakości, podczas gdy ilość i koszt na ukończony produkt również mierzą wydajność i rentowność.

Czym jest analiza produkcji?

Analiza produkcji to proces, który daje przegląd całego procesu produkcyjnego. Umożliwia firmom ocenę siebie i swoich dostawców pod kątem produktywności, jakości i zrównoważonego rozwoju. Firmy mogą również uwzględniać problemy pojawiające się w procesie produkcyjnym i identyfikować możliwe ich rozwiązania.

Głównym celem tego typu analizy jest umożliwienie firmom mierzenia ich wyników w stosunku do innych organizacji w celu poprawy ich procesów i uniknięcia potencjalnych zagrożeń w przyszłości.

OPERATOR SYSTEMS A/S

Vandtårnsvej 62A, 1B
2860 Søborg
Dania 🇩🇰
operatorsystems.com

OPERATOR SYSTEMS A/S w Polsce:

ul. Dworska 23/46
30-314 Kraków
Polska 🇵🇱

Operator OEE → Monitoring efektywności i terminale MES.
Quality → Zaawansowane narzędzia wspierające Zarządzanie Jakością.
Maintenance → Reakcja na problemy i planowanie zadań Utrzymania Ruchu.

Operator Systems A/S 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.