HomeNasi KlienciBranża spożywczaStandardy i normy

Standardy i normy

Audyt – to słowo zawsze wywołuje poruszenie na produkcji.

Świadome firmy z branży spożywczej wykorzystują wymagania standardów i norm aby rozwijać swoje procesy i podnosić efektywność organizacyjną. 

W innych firmach wdrażane procedury „uruchamiane” są na krótko przed corocznym audytem – często w oparciu o nierzetelne dane.

Platforma Operator pozwala naszym klientom wywiązywać się z formalnych wymagań stawianych przez standardy branży spożywczej ograniczając nakład pracy – a przede wszystkim, maksymalizując korzyści z tego procesu.

Jakie standardy i normy są najpopularniejsze w Polsce?

Polskie firmy z branży spożywczej muszą spełniać szereg norm i standardów branżowych – w zależności od ich rozmiarów, przetwarzanych surowców, produkowanych wyrobów czy rynku docelowego. Wśród najpopularniejszych standardów znajdziemy m.in.:

HACCP

HACCP to skrót od Hazard Analysis Critical Control Points. HACCP jest systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności, który identyfikuje, ocenia i kontroluje zagrożenia zdrowotne związane z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności. Jest to globalnie uznany i stosowany standard, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności dla konsumentów.

Przedsiębiorstwa zajmujące się w Polsce produkcją lub obrotem żywnością są zobowiązane do opracowania i wdrożenia w zakładzie procedury opartej o zasady systemu HACCP w ramach której przedsiębiorca może sam we własnym zakresie ustalić metody i sposób przeprowadzania kontroli wewnętrznej.

ISO 22000

ISO 22000: Standard ISO (International Organization for Standardization) dla żywności, który dotyczy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności. Jest to międzynarodowy standard, który określa wymagania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu dostaw.

ISO 22000 opiera się na wspomnianych wcześniej zasadach HACCP oraz na podejściu do zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Standard obejmuje szeroki zakres aspektów związanych z bezpieczeństwem żywności, takich jak kontrola dostawców, zarządzanie higieną, zarządzanie procesami produkcyjnymi, środowiskiem produkcyjnym, szkolenia personelu, zarządzanie awaryjne i wiele innych.

BRC

BRC to British Retail Consortium – Brytyjskie Konsorcjum Detalistów, które opracowało swój własny standard dla producentów żywności – BRC Global Standard for Food Safety. Obecnie jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych standardów w branży spożywczej. Jest powszechnie stosowany w Wielkiej Brytanii, ale również na całym świecie. Standard BRC obejmuje wymagania dotyczące zarządzania jakością, bezpieczeństwa żywności, środowiska produkcyjnego, higieny, personelu oraz procesów zarządzania ryzykiem. Certyfikacja według standardu BRC daje producentom spożywczym możliwość demonstracji zgodności z wymogami jakościowymi, co zwiększa zaufanie klientów i umożliwia dostęp do rynków detalicznych.

IFS Food Standard

IFS to International Featured Standard, organizacja skupiająca niemieckie i francuskie konsorcja detalistów w branży spożywczej. IFS jest autorem m.in. IFS Food – standardu popularnego wśród firm z branży spożywczej również w Polsce.

Standard IFS Food ten skupia się na zapewnieniu, że producenci żywności spełniają najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz wymogi prawne i regulacyjne. IFS Food obejmuje różne obszary, takie jak zarządzanie jakością, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie procesami produkcyjnymi, środowiskiem produkcyjnym, kontrolę dostawców, szkolenia personelu, a także audyty i ocenę zgodności.