HomeKorzyści z wdrożenia Platformy Operator

Korzyści z wdrożenia Platformy Operator

Produkuj więcej, korzystając z tych samych zasobów.

Nasz klient zanotował niezwykły, 30% wzrostu ilości zamówień w ciągu jednego roku. Zazwyczaj oznaczałaby to konieczność kosztownych inwestycji w park maszynowy lub rezygnacji z części z zamówień – a w rezultacie, ograniczenia własnego potencjału wzrostu.

Dzięki Platformie Operator firma była w stanie przyjąć nowe zamówienia i zrealizować je bez ponoszenia kosztów inwestycji w nowe zasoby.

Operator pozwala szybko reagować na zmiany i wykorzystać ukryty potencjał produkcji.

Najważniejsze korzyści

  • Szybka reakcja na zmiany rynkowe – Platforma Operator umożliwia naszym Klientom odpowiednią organizację produkcji, tak aby na bieżąco dostosowywać się do wymagań rynku.
  • Krótszy czas realizacji zlecenia (lead time) – dzięki informacjom o wydajności dostępnym w czasie rzeczywistym.
  • Szybka reakcja na problemy – Technicy Utrzymania Ruchu mogą otrzymać informację o bieżących problemach bezpośrednio na telefon.
  • Dostęp do aktualnych i rzetelnych danych z procesu realizacji zlecenia.
  • Automatyczne gromadzenie i agregowanie danych z maszyn, dostarczanych w czasie rzeczywistym.
  • Łatwa i prosta integracja z maszynami przy użyciu standardów OPC/OPC UA.
  • Monitorowanie przebiegu i skuteczności działań usprawniających – np. inicjatywy Lean Manufacturing, World Class Manufacturing czy Continuous Improvement.
  • Możliwość skalowania krajobrazu IT w miarę rozwoju firmy i wzrostu wymagań.
  • Graficzny widok wydajności całego zakładu, działu, grupy maszyn czy pojedynczej maszyny lub linii.

Operator OEE pomaga przeprowadzać analizy porównawcze procesów produkcyjnych oraz identyfikować obszary wymagające poprawy – przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejących urządzeń, zasobów i infrastruktury.

Szybki zwrot z inwestycji

Na terminalu przy maszynie lub w aplikacji mobilnej możesz monitorować status maszyn lub elementów linii/maszyn„online”. Ekran Operatora OEE wyświetla informacje o wydajności maszyny lub linii produkcyjnej na danej zmianie.

Ta funkcjonalność pozwala na monitorowanie statusów maszyn w czasie rzeczywistym (pokazuje, które maszyny są zatrzymywane lub pracują z ograniczoną prędkością). Jest to niezawodne narzędzie do określania dokładnej liczby strat produkcyjnych i ich przyczyn, a także do obliczania i wyświetlania najważniejszych wskaźników KPI (takich jak OEE) w czasie rzeczywistym.

Uzyskujesz także wgląd w działania produkcyjne i postęp realizacji harmonogramu. Na jednym ekranie wyświetlane są wszystkie szczegółowe informacje o realizacji procesu produkcyjnego.
Operator OEE może również służyć do pomiaru i dokumentowania usprawnień osiągniętych dzięki inicjatywom Lean i Ciągłego Doskonalenia.

Oblicz ROI w Twojej firmie

Oprogramowanie Operator OEE jest łatwe w instalacji, użytkowaniu i utrzymaniu. Co więcej, zazwyczaj odnotowuje się natychmiastowy wzrost wydajności o 5-10%. Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, wdrożenie rozwiązań Operator Systems przynosi zwrot z inwestycji po około 6-12 miesiącach.

Skontaktuj się z nami a pomożemy obliczyć potencjalny zwrot z inwestycji w system Operator OEE.

Postaw na mobilność

W Operator Systems wiemy, że możliwość monitorowania zakładu produkcyjnego za pomocą urządzeń mobilnych staje się coraz ważniejsza dla naszych klientów. Dlatego stworzyliśmy Operator OEE Mobile – dedykowany pakiet aplikacji dla urządzeń mobilnych, który wyświetla bieżące statusy maszyn z poziomu Operatora MES, lub pozwala na rejestrację kodów przestojów i odpadu.
W aplikacji Operator OEE Mobile przedstawiany jest status każdej maszyny, a wszystkie statusy są opisane i oznaczone kolorem. Aplikacja pokazuje również kolumnę wyświetlającą czas trwania każdego statusu.

Zadaniem systemu Operator OEE jest wsparcie produkcji w zagwarantowaniu jak największej dostępności i wydajności maszyn. W związku z tym przygotowaliśmy aplikacje Maintenance Alert & Tracking. Dzięki niej do działu serwisowego wysyłane jest natychmiastowe powiadomienie, gdy maszyna osiągnie krytyczny przestój lub ulegnie uszkodzeniu. Funkcjonalność jest prosta w obsłudze: operator hali naciska przycisk i w tym samym momencie personel działu serwisowego otrzymuje w aplikacji Operator Maintenance Mobile powiadomienie z dokładnymi informacjami otrzymanymi z Operator OEE. Wkrótce można rozpocząć naprawę, a rozwiązanie Operator identyfikuje i śledzi wszystkie działania i zdarzenia związane z tą naprawą.

Aplikacje są dostępne dla systemów iOS (Apple) i Android.
 

Co warto wiedzieć

Monitorowanie maszyn

Monitorowanie maszyn to wielopoziomowe czynności o wielowymiarowych korzyściach. Celem podjętych działań jest wprowadzenie zmian pozwalających na zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstw produkcyjnych, w tym polepszenie jakości produktów wytwórczych, zoptymalizowanie pracy urządzeń oraz zmniejszenie zużycia energii. Aby to było możliwe, konieczne jest dokładne określenie stanu technicznego maszyn, ich wydajności oraz sprawdzenie jakości materiałów i wytworzonych produktów, a następnie przetworzenie danych mających wpływ na uzyskane rezultaty oraz wprowadzenie niezbędnych zmian i usprawnień procesów. System Operator OEE pozwala na połączenie ze sterownikami maszyny (PLC) poprzez standard OPC. Co za tym idzie dzięki sterownikom PLC możliwe jest dowolne monitorowanie a nawet sterowanie maszyną i jej pracą z poziomu systemu nadzorującego (MES/OEE).

Monitorowanie efektywności maszyn podczas pracy

Monitorowanie maszyn w zakładzie produkcyjnym za pomocą urządzeń mobilnych pozwala na uzyskanie wielu korzyści dla klientów. Dzięki naszemu pakietowi funkcjonalności możliwe jest śledzenie na bieżąco pracy zasobów produkcyjnych. Dzięki temu możesz w każdej dowolnej chwili i miejscu poznać status maszyn w Twoim przedsiębiorstwie bez konieczności sprawdzania czy angażowania osób trzecich. To znaczne uproszczenie, które pozwala uzyskać większą wydajność oraz sprawność procesów produkcyjnych. Głównym celem systemu Operator OEE (w tym Mobile OEE APP) jest zwiększenie optymalizacji i wydajności pracy maszyn.

Monitorowanie maszyn za pomocą Mobile OEE APP

Zadaniem naszej aplikacji mobilnej Mobile OEE APP jest odpowiednie wsparcie kierownictwa produkcji w monitorowaniu zasobów w celu zwiększenie wydajności. Dzięki zastosowaniu technologii PLC i OPC możliwe jest uzyskanie najwyższej sprawności podczas pracy. W momencie, w którym maszyna ulegnie uszkodzeniu lub przestojowi, wysyłane jest powiadomienie. Które zawiera odpowiednie dane, pozwalające na uzyskanie odpowiedzi o przyczynach związanych ze stanem technicznym. Status maszyn poznasz po kolorze i opisie. Dodatkowo znajdziesz również czas trwania każdego z nich oraz informację o aktualnej produkcji realizowanej jak również kto obsługuje maszynę.

OEE (Overall Equipment Effectiveness)

OEE (Overall Equipment Effectiveness – całkowita efektywność wyposażenia) jest złożonym wskaźnikiem przeznaczonym do pomiaru wydajności aktywów produkcyjnych i dostarczania informacji na temat całego procesu produkcyjnego, na przykład wydajności linii montażowej. Termin „efektywna produktywność” jest używany do wskazania, że maszyny są wykorzystywane bardziej efektywnie.

OEE jest wskaźnikiem złożonym, który odzwierciedla efektywność pracy zakładu. OEE składa się z czterech komponentów: dostępności, wydajności, jakości i produktywności. Składniki te można mierzyć za pomocą trzech wskaźników: wskaźnik dostępności (AR), wskaźnik wydajności (PR), wskaźnik jakości (QR).

OEE można przedstawić w następujący sposób:

OEE = AR × PR × QR

Dlaczego wskaźnik OEE jest ważny?

OEE mierzy, jak efektywnie maszyny, sprzęt i praca są wykorzystywane do wytworzenia produktu. Jeśli chodzi o OEE, wydajność jest jednym z najważniejszych wskaźników. Jeśli można zwiększyć wydajność w jakikolwiek sposób, to będzie to miało duży wpływ na dolną linię firmy.

Efektywny sprzęt jest bardziej opłacalny dla producentów, ponieważ płacą oni mniej za koszty utrzymania i mają zwiększone wskaźniki produkcji. Plus, są one wymagające mniej z ich siły roboczej, co oznacza, że mają więcej czasu dostępnego dla innych zadań, które zwiększą zyski nawet dalej.

Monitorowanie i status maszyn

Zastosowanie monitoringu maszyn pozwala na zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego, w tym minimalizację przestojów. Wszystko dzięki śledzonemu w czasie rzeczywistym statusowi maszyn.

Linie produkcyjne zawsze były nękane przez problemy, które przerywają przepływ i wpływają na produktywność, ale teraz, dzięki rozwiązaniom do monitorowania maszyn, można je wykryć i zatrzymać, zanim przerodzą się w problem na większą skalę.

Monitorowanie maszyn umożliwia monitorowanie stanu wszystkich urządzeń podłączonych do systemu i jest szczególnie przydatne w przypadku tych, które są podatne na awarie, takich jak silniki lub zawory.

Narzędzia do monitorowanie statusu maszyn są wykorzystywane w przemyśle wytwórczym w celu poprawy wydajności produkcji. Niektóre z tych narzędzi obejmują PLC i OEE.

PLC (Programmable Logic Controller) to skomputeryzowany system, który steruje procesem przemysłowym poprzez wprowadzanie danych i daje informację zwrotną o stanie maszyn, m.in. minimalizację przestojów. OEE (ogólna wydajność sprzętu) to miernik, który mierzy, jak dobrze sprzęt produkcyjny działa w określonym przedziale czasu. Analizuje jakość, wydajność i dostępność zasobów produkcyjnych.