BlogNewsWłaśnie wydany: Rozwiązanie mobilne do obsługi technicznej operatorów

Właśnie wydany: Rozwiązanie mobilne do obsługi technicznej operatorów

W Operator Systems zdajemy sobie sprawę z dużego zapotrzebowania na możliwości mobilnego monitorowania zakładu. Wprowadziliśmy już naszą aplikację Operator OEE.

Podążając za tym trendem, nasz zespół opracował nową aplikację mobilną Operator Maintenance. Aplikacja Maintenance App jest skierowana do personelu technicznego odpowiedzialnego za naprawy i konserwację na hali produkcyjnej. Dzięki aplikacji inżynierowie serwisowi będą informowani o zadaniach konserwacyjnych inicjowanych przez pracowników hali produkcyjnej.

Funkcjonalności rozwiązania mobilnego Maintenance:

– Rozwiązanie typu workflow pozwalające operatorom liniowym na żądanie natychmiastowej pomocy poprzez kliknięcie przycisku. Nie jest wymagany kontakt telefoniczny lub mailowy z ekipą techniczną. Pracownicy działu utrzymania ruchu natychmiast otrzymują powiadomienie na swoje urządzenie mobilne i mogą rozpocząć proces naprawy.
Operatorzy, planiści i kierownicy mogą monitorować postępy wszystkich zadań związanych z naprawą lub konserwacją.
– System będzie rejestrował, kto z personelu technicznego jest za nie odpowiedzialny i ile czasu zużywa na rozwiązywanie problemów. Ponadto, aplikacja oferuje szczegółowe dane statystyczne do raportowania.
– Aplikacja Mobile Maintenance APP zawiera listę zadań (przepływów pracy) zainicjowanych przez operatora maszyny lub zlecenia serwisowe.

Na podstawie tej listy inżynierowie mogą raportować postępy w realizacji zadań oraz informować użytkowników hali produkcyjnej, planistów i kierowników o przewidywanym terminie zakończenia zlecenia oraz o jego zakończeniu. Aplikacja Konserwacja operatora jest w pełni zintegrowana z modułem przepływu pracy i konserwacji operatora.Dodaj komentarz

OPERATOR SYSTEMS A/S

Vandtårnsvej 62A, 1B
2860 Søborg
Dania 🇩🇰
operatorsystems.com

OPERATOR SYSTEMS A/S w Polsce:

ul. Dworska 23/46
30-314 Kraków
Polska 🇵🇱

Operator OEE → Monitoring efektywności i terminale MES.
Quality → Zaawansowane narzędzia wspierające Zarządzanie Jakością.
Maintenance → Reakcja na problemy i planowanie zadań Utrzymania Ruchu.

Operator Systems A/S 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.