HomeNasza platformaIdentyfikowalność

Identyfikowalność

IDENTYFIKUJ I ŚLEDŹ DANE PODCZAS CAŁEGO PROCESU PRODUKCJI

W wielu branżach zapotrzebowanie na identyfikowalność (traceability) jest koniecznością. W innych pojawiło się i stopniowo zwiększa, a jeszcze w innych identyfikowalność może po prostu stanowić konkurencyjny wyróżnik. Skuteczna identyfikowalność wymaga upewnienia się, że wszystkie stosowane materiały, maszyny, siła robocza, warunki w miejscu pracy, takie jak temperatura czy wilgotność, są rejestrowane i kontrolowane podczas całego procesu produkcji.

WIEDZ WIĘCEJ O SWOJEJ PRODUKCJI

System Operatora zapewnia pełną identyfikowalność. Podczas realizacji produkcji wszystkie surowce są skanowane, wygenerowane numery przypisuje się do zlecenia produkcyjnego, a następnie drukuje etykiety. Ponadto Operator gwarantuje sprawdzanie, testowanie i zatwierdzanie jakości w oparciu o określone działania, od odbioru towaru do momentu wysłania produktu końcowego do klienta. W przypadku braku zgodności ze standardem lub wymaganym działaniem, towar jest przeznaczany na złom lub kierowany do przeróbki.

Jeśli reklamacja wpłynie później, można śledzić dostarczane do fabryki surowce oraz maszyny i zmiany pracownicze, żeby podjąć kroki tylko w odniesieniu do konkretnej wadliwej serii lub partii. Dzięki temu oszczędzasz czas i pieniądze, a klient ma gwarancję, że w pełni kontrolujesz proces produkcji jego wyrobu przestrzegając wymaganych standardów.

OPERATOR SYSTEMS A/S

Vandtårnsvej 62A, 1B
2860 Søborg
Dania 🇩🇰
operatorsystems.com

OPERATOR SYSTEMS A/S w Polsce:

ul. Dworska 23/46
30-314 Kraków
Polska 🇵🇱

Operator OEE → Monitoring efektywności i terminale MES.
Quality → Zaawansowane narzędzia wspierające Zarządzanie Jakością.
Maintenance → Reakcja na problemy i planowanie zadań Utrzymania Ruchu.

Operator Systems A/S 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.