HomeNasza platformaHarmonogramowanie pracy

Harmonogramowanie pracy

HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI I PLANOWANIE ZASOBÓW W CZASIE RZECZYWISTYM

Moduł planowania i harmonogramowania Operator Job Scheduling & Planning został zaprojektowany we współpracy z planistami naszych kluczowych klientów. Moduł przede wszystkim umożliwia przegląd planu produkcji w czasie rzeczywistym. Narzędzie do harmonogramowania pozwala dzielić czynności pod kątem czasu lub zasobów, dzięki czemu można szybciej i skuteczniej osiągać cele produkcyjne. Ponadto, możliwy jest przegląd ustalonej kolejności działań i możliwości sekwencjonowania produkcji.

GŁÓWNE KORZYŚCI

  • Monitorowanie przestojów urządzeń i wykorzystania sprzętu w czasie rzeczywistym.
  • Kontrola realizacji procesu produkcji i optymalizacja wykorzystania kluczowych zasobów.
  • Minimalizacja czasu produkcji bez zmiany aktualnych możliwości zasobowych.
  • Identyfikacja wąskich gardeł i otrzymywanie wskazówek mających na celu osiągnięcie jak największej skuteczności danej sekwencji realizacji zamówienia.
  • Przewidywanie przyszłych potrzeb dotyczących materiałów produkcyjnych lub narzędzi.
Moduł Operator Scheduling (harmonogramowanie pracy) oferuje również planowanie zasobów typu „bucket size” – metodologię planowania stworzoną w celu optymalnego wykorzystania możliwości danego zasobu lub działu.

PEŁNA INTEGRACJA

Moduł Operator Job Schedulling w pełni integruje się z oprogramowaniem innych firm, takim jak systemy ERP, APS, SCADA lub PLM. Dzięki temu planista może monitorować produkcję w czasie rzeczywistym i błyskawicznie reagować na nieoczekiwane zdarzenia. Informacje o wszelkich zmianach spowodowanych komunikatami umieszczonymi na tablicy informacyjnej trafiają bezpośrednio do operatorów hali produkcyjnej i mogą być przekazywane do systemu ERP.

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ O PLANOWANIU ZASOBAMI

Planowanie zasobów Wyzwaniem każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego jest optymalne planowanie zasobów. Pozwala nie tylko zorganizować procesy produkcyjne, ale także osiągnąć dużo wyższą skuteczność oraz realnie ocenić zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa. Planowanie to również idealny sposób na uniknięcie przestojów, zamrożenia kapitału czy braku surowców produkcyjnych, które powinny znajdować się w przedsiębiorstwie na czas i w odpowiednich ilościach. Co pozwala osiągnąć planowanie? Umiejętne planowanie zasobów bardzo często stanowi o sukcesie przedsiębiorstwa. Ma również ogromny wpływ na efektywność procesów czy obniżenie kosztów produkcji. Planowanie służy przede wszystkim alokacji zasobów, urządzeń i maszyn, zasobów ludzkich oraz zakupu odpowiednich materiałów. Harmonogramowanie pozwala szczególnie na określenie ograniczeń w związku z zaplanowanymi procesami produkcji, daje możliwość sprecyzowania terminów produkcyjnych z wykorzystaniem określonych maszyn i urządzeń oraz potrzebnych materiałów. Jest szczególnie przydatnym instrumentem w każdym nawet najmniejszym przedsiębiorstwie produkcyjnym bez względu na branże, w której działa. Planowanie zasobów daje możliwość podniesienia rentowności firmy oraz pozwala uzyskać maksymalną wydajność procesów produkcji, ale także ciągłe usprawnianie firmy, zwiększając przy tym jej konkurencyjność na rynku. Nasza oferta Przedmiotem naszej oferty jest zoptymalizowane planowanie. Operator daje możliwość ciągłego monitorowania procesów produkcji, pozwala na weryfikowanie skuteczności wprowadzonych usprawnień, ale także ostrzega przed nieplanowanym zdarzeniami związanymi z procesami produkcji. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych, małych, średnich i dużych, których celem jest zoptymalizowane planowanie zasobów. Nasze produkty zapewnią Twojej firmie konkurencyjność na rynku, efektywność procesów produkcji oraz umożliwią łatwiejsze dążenie do własnych celów. Operator pomoże również zapobiegać niespodziewanym wypadkom produkcyjnym, które mogą wpłynąć na postrzeganie marki i bezpieczeństwo konsumentów. Aby zachować wysoką pozycję na rynku, firma musi stale się rozwijać i dostosowywać się do rosną

OPERATOR SYSTEMS A/S

Vandtårnsvej 62A, 1B
2860 Søborg
Dania 🇩🇰
operatorsystems.com

OPERATOR SYSTEMS A/S w Polsce:

ul. Dworska 23/46
30-314 Kraków
Polska 🇵🇱

Operator OEE → Monitoring efektywności i terminale MES.
Quality → Zaawansowane narzędzia wspierające Zarządzanie Jakością.
Maintenance → Reakcja na problemy i planowanie zadań Utrzymania Ruchu.

Operator Systems A/S 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.